Speculaties over lage gevangenisstraf voor Leeson

SINGAPORE, 24 NOV. Nick Leeson, de 28-jarige Britse beurshandelaar die verantwoordelijk wordt gehouden voor de ondergang van de gerenommeerde bank Barings, is vanmorgen voor een rechtbank in Singapore formeel aangeklaagd en beschuldigd van fraude en valsheid en geschrifte.

De Singaporese rechter Tan Siong Thye beval dat Leeson, die tot woensdagavond vastzat in een Duitse gevangenis en gisteren in Singapore arriveerde, na afloop van de hoorzitting werd overgebracht naar de Tanah Merah gevangenis. Daar blijft de Brit vastzitten in een cel met andere gevangenen, en moet hij slapen op een dun rieten matje. Volgende week vrijdag moet Leeson voor de tweede keer voor de rechtbank verschijnen. De komende dagen wil de Commercial Affairs Department (CAD), de recherchedienst van het ministerie van financiën die de Barings-zaak onderzoekt, Leeson uitgebreid horen over diens rol bij de ondergang van Barings.

In juridische kringen in Singapore valt steeds luider te vernemen dat het proces tegen Leeson, waarvoor met name de Britse pers massaal naar Singapore is gekomen, wel eens heel kort zou kunnen duren. Een enkeling gelooft zelfs dat alles in één dag voorbij kan zijn. Bij deze bespiegelingen gaat men er vanuit dat de Brit schuld zal bekennen voor alles wat hem nu ten laste is gelegd en in alle opzichten zijn medewerking zal verlenen aan het onderzoek dat de CAD uitvoert.

Mocht hij dat inderdaad doen dan verwachten advocaten in de stadstaat dat Leeson een gevangenisstraf tegemoet kan zien varierend van zes tot 24 maanden. Dat is aanmerkelijk minder dan de maximaal veertien jaar celstraf die tot nu toe steeds is genoemd.

Veel zal afhangen van Leesons medewerking bij het CAD-onderzoek. Er is Singapore veel aan gelegen om niet alleen Leeson maar ook een aantal van zijn superieuren, die op de hoogte zouden zijn geweest van Leesons miljoenenspeculaties, te straffen voor hun rol in de ondergang van Barings. Singapore's imago als veilig en stabiel financieel centrum in het Verre Oosten kreeg door de bank-affaire een fikse knauw.

Via een open en eerlijk proces na diepgaand onderzoek wil Singapore aan de rest van de wereld laten zien dat zij niet door één beurshandelaar bedonderd is, maar de dupe is geworden van een samenzwering van een aantal Barings-bazen. De conclusie van het proces rondom Nick Leeson moet onder andere zijn dat er niet te dollen valt met Singapore en dat de financiële wereld veilig zaken kan doen in de welvarende stadstaat.

Die geldingsdrang kan, wanneer Leeson daarvoor voldoende bewijsmateriaal levert, uiteindelijk leiden tot rechtzaken tegen enkele hoge Barings-functionarissen. Twee van hen wonen nog steeds in Singapore en hebben hun paspoorten enkele weken geleden al moeten inleveren. Anderen verblijven in Groot-Brittannië en kunnen in het ergste geval rekenen op een verzoek tot uitlevering om in Singapore voor de rechter te verschijnen.

Leeson heeft zijn eerste bezoek aan de rechter er inmiddels opzitten. De Brit werd vanmorgen vroeg voorgeleid in 'subordinate court no. 26' aan Havelock Square, op steenworp afstand van zijn vroegere werkplek. Hij moest vanmorgen vijf kwartier lang luisteren naar een beambte van de rechtbank die tot in detail voorlas wat 'Nicholas William Leeson', houder van het Britse paspoort, allemaal ten laste wordt gelegd.

De eerste zitting in de Leeson-zaak duurde daardoor veel langer dan verwacht. Juridische experts rekenden vooraf op een bijeenkomst die slechts vijf minuten zou duren, maar nu werden zelfs alle optie- en future-contracten die Leeson eind vorig jaar en begin dit jaar persoonlijk had afgesloten afzonderlijk genoemd, inclusief koop- en verkoopprijs.

Leeson keek al die tijd kalm voor zich uit. In tegenstelling tot bij zijn aankomst gisteren, toen hij op gymschoenen en in trainingsbroek en Adidas-trui, met een base-ball pet achterstevoren op zijn hoofd het vliegtuig verliet - sommigen beweren dat hij dit met opzet deed om een jeugdig, onschuldig imago te creëren - was hij nu gekleed als heer: in donkerblauwe broek met een wit overhemd en een rode das met witte figuurtjes erop.

De wederom massaal toegestroomde pers kreeg de Brit pas te zien toen hij via een achterdeur de rechtbank was binnengesluisd. Omdat er in de rechtszaal niet gefilmd mag worden, stortten twintig vechtende en elkaar letterlijk onder de voet lopende cameramensen en fotografen zich bij gebrek aan beelden toen maar op Leeson's advocaat die kort voor aanvang van de zitting per taxi bij de rechtbank aankwam. Hoewel zijn enig commentaar een steeds herhaald “geen commentaar” was, volgden de camera's hem tot de ingang. Resultaat: veel geduw, geschreeuw en getrek, niet het zo gewenste quootje, veel blauwe plekken en schaafwonden en twee kapotte camera's van over elkaar heen struikelende cameramensen.

De circa honderd journalisten in de rechtszaal kregen iets meer. Zij konden vanmorgen eindelijk het eerste officiële commentaar uit de mond van Nick Leeson optekenen, al bleef dat uiterst karig. Toen de rechter hem vroeg of hij de aanklachten die tegen hem zijn ingediend begreep, zei de Brit: 'Yes'. Daar bleef het bij vandaag, en de verwachting is dat Leeson ook tijdens het proces tegen hem voornamelijk zijn mond zal houden.

    • Max Christern