Ramsj

J.C. BOOGMAN (e.a.): A.C.W. Staring

Gebonden, Walburg Pers 1990, van ƒ39,90 voor ƒ15,90. Steven Sterk, Utrecht.

Staring staat voornamelijk bekend als dichter, maar deze bundel laat zien dat hij op nog veel meer terreinen actief was. Verschillende auteurs belichten Staring als volkskundige, als landbouwkundige, als 'burger' en als taalkundige. Daarnaast zijn er bijdragen over zijn geboorteplaats (De Bringenborch) en zijn woonplaats (De Wildenborch). Besluit met een bibliografie van geschriften van en over Staring.

    • Ewoud Sanders