Ramsj

HENRY MECHOULAN: Amsterdam ten tijd van Spinoza

Paperback, AP 1992, van ƒ49,90 voor ƒ14,90. De Slegte.

De macht van het geld bracht in de 17de eeuw een complete doorbraak van een nieuw rationaal en tolerant denken, onder andere bij Spinoza. Dit leidde tot een samenleving waarin het individu zich op grond van zijn talent kon ontplooien. Aldus Mechoulan in deze studie, die zich concentreert op het 17de-eeuwse Amsterdam als centrum van de wereldhandel en laboratorium van de nieuwe tijd.

    • Ewoud Sanders