Pas verschenen

A.J. GEVERS en A.J. MENSEMA: De Havezaten in Twente en hun bewoners

544 blz., geïll., Waanders, ƒ125,-

Standaardwerk over de Twentse havezaten, alsmede geschiedenis van zowel het bestuur van Overijssel als van de provinciale adel, hun gebouwen en hun tuinen.