Pas verschenen

H.PH. VOGEL, H.W. SINGOR, J.A. DE MOOR, red.: Een wereld in oorlog. Militaire geschiedenis in hoofdstukken

328 blz., Het Spectrum, ƒ39,90

Bundel beschouwingen over dertig eeuwen mondiale krijgsgeschiedenis, waarbij de opvatting centraal staat dat oorlog een “algemeen menselij cultuurverschijnsel” is.