Pas verschenen

FRANCES GOUDA: Dutch Cultures Overseas: Colonial Practice in Netherlands Indies 1900-1942

304 blz., geïll., Amsterdam University Press, ƒ59,50

Amerikaanse historica belicht in koloniale geschiedenis vooral de verbreiding en overdracht van culturele waarden van het kleine Nederland in de grote Indische archipel, waarbij veel aandacht is voor de betrekkingen tussen Nederlandse en Indonesische vrouwen met Europese mannen.