Opening winkels op zondag geeft strijd in coalitie

DEN HAAG, 24 NOV. De fracties van de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zijn gisteravond onderling in botsing gekomen over het kabinetsvoorstel om de winkelopening op zondag aan de gemeenten over te laten.

bpDe VVD-fractie trok bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel de steun in die ze eerder had gegeven aan een PvdA-amendement om het aantal zondagen dat de winkels open mogen tot twaalf per jaar te beperken. De coalitie is het wel eens over een verruiming van de openingstijden door de week tot tien uur s'avonds.

xpGisteravond zei VVD-woordvoerder Van Erp de opstelling van de PvdA over de zondagsopening “in grote mate te betreuren”. Eerder deze week zei Van Erp, juist de PvdA te zullen steunen omdat anders de hele wet wellicht verworpen zou worden. Onder druk van VVD-fractieleden zoals J. Remkes koos Van Erp gisteravond echter een ander opstelling en steunde het liberaliseringsbeleid van minister Wijers. Niet uitgesloten is echter dat ook zonder de VVD het PvdA-amendement een meerderheid verwerft door steun van het CDA.

Medewerkers van minister Wijers hebben inmiddels gezegd dat de bewindsman zich niet bij voorbaat bij het PvdA-amendement neerlegt. Wijers heeft zijn politieke lot verbonden aan de aanname van de wet. Waarschijnlijk moet er volgende week politiek overleg in het 'torentje' van premier Kok plaatvinden om de coalitie op één lijn te krijgen over de zondagopening. Eén van de opties is dat het aantal zondagen dat winkels open mogen, hoger wordt dan de door de PvdA voorgestelde twaalf per jaar.

Ook D66-woordvoerder J. van Walsem hekelde gisteravond de opstelling van de PvdA. Hij herinnerde PvdA-Kamerlid M. van Zuijlen aan een opiniestuk in NRC Handelsblad waarin zij een vrije zondagsopening had bepleit. Van Zuijlen zei echter dat er sprake is geweest van een “grote worsteling” binnen de PvdA. Uiteindelijk is de PvdA-fractie tot de conclusie gekomen, dat de openstelling op zondag door de centrale overheid beteugeld moet worden, “vanwege het specifieke karakter van de zondag in de Nederlandse cultuur”.

De oppositie hekelde het wetsvoorstel van Wijers. Volgens het CDA zal de extra werkgelegenheid die de minister verwacht van een ruimere winkelopening zich beperken tot groei van het aantal oproepkrachten voor grootwinkelbedrijven. Daarentegen zullen “veel kleine winkeliers het loodje leggen”, aldus CDA-woordvoerder R. Smits.