Metaalsector wil korting op ziektegeld

ROTTERDAM, 24 NOV. De FME, de organisatie van werkgevers in de grootmetaal, wil de kosten van ziekteverzuim beperken. De metaalwerkgevers willen met de vakbonden een nieuwe ziektegeldregeling afspreken, met lagere uitkeringen of met wachtdagen voor de werknemers.

De FME grijpt de komende privatisering van de Ziektewet aan om opnieuw de discussie te starten over de kosten van ziekteverzuim. Bij de Industriebond FNV zijn de voorstellen van de werkgevers in de media slecht gevallen. De verhoudingen zijn al op scherp gezet, doordat FME-voorzitter J.L. van den Akker vorige week de CAO-voorstellen voor een 36-urige werkweek scherp heeft afgewezen. “Het is volstrekt onacceptabel dat werkgevers gaan korten op de uitkeringen. Als daar een staking voor nodig is, dan moet dat maar”, reageerde eerste onderhandelaar T. Hagen vanmorgen woedend. “Ik ben nu al een jaar aan het investeren in een betere relatie met de FME. Ik ben niet alleen teleurgesteld, maar ook verschrikkelijk kwaad dat ze me van deze plannen niet eens rechtstreeks op de hoogte stellen.”

Op dit moment betalen de metaalwerkgevers de eerste zes weken (twee als het om een klein bedrijf gaat) van het ziekteverzuim zelf, waarna de bedrijfsvereniging de uitkering overneemt. In vrijwel alle CAO's is afgesproken dat werkgevers de wettelijk verplichte ziekte-uitkering van 70 procent aanvullen tot 100 procent. Als gevolg van de privatisering van de Ziektewet, die naar verwachting per 1 januari 1996 wordt ingevoerd, moeten werkgevers straks de eerste twaalf maanden van het ziekteverzuim voor eigen rekening nemen. Daarbij zijn zij wettelijk verplicht om 70 procent van het loon door te betalen. Dit risico kunnen zij zelf dragen of ze kunnen het onderbrengen bij een verzekeraar.

Volgens de FME kan van werkgevers niet zomaar verlangd worden dat zij zieke werknemers een jaar lang het volledige loon doorbetalen. “Er spelen in deze discussie twee belangrijke overwegingen. In de eerste plaats willen we niet uit een soort automatisme de bestaande regeling overhevelen naar de nieuwe situatie. En in de tweede plaats willen we dat er ook prikkels voor werknemers worden ingebouwd om het ziekteverzuim te beperken”, zegt een woordvoerder van de FME.

Hoe de nieuwe regeling er uit zou moeten zien, is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk. Eerst moet binnen de FME de discussie worden afgerond; vervolgens zal de werkgeversorganisatie contact opnemen met de vakbonden om de voorstellen te bespreken. De FME overweegt een beperktere aanvulling dan tot 100 procent, maar ook een systeem van wachtdagen is mogelijk. In dat geval treedt de aanvulling tot 100 procent pas na een paar dagen in werking.