M. Gardeniers-Berendsen

In de opdracht van de koepelorganisatie van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars gaat M. Gardeniers-Berendsen de functie van Ombudsman Zorgverzekeringen vervullen. De Ombudsman zal klachten behandelen over ziekenfondsverzekering, AWBZ en particuliere ziektekostenverzekering, waaronder de aanvullende verzekeringen. Gardeniers was tot maart 1995 lid van de Raad van State. Van september '81 tot november '82 was zij minister van volksgezondheid en milieuhygiëne. Daarvoor was zij vier jaar minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.