'Ik zou niet graag met u een winkel beginnen'

DEN HAAG, 24 NOV. Enkele citaten uit het Tweede-Kamerdebat over het voorstel van minister Wijers om de winkelopeningstijden te verruimen tot tien uur 's avonds en op zondag de winkelopening over te laten aan de gemeenten.

A. van Erp (VVD): “Door het kabinetsvoorstel verwacht ik een verschuiving van de omzet naar de ondernemer die bereid is om keihard te werken”.

L. van Dijke (RPF): “Voorzitter, ik stel vast dat de heer van Erp voor een keiharde samenleving is.”

A. van Erp: “Kijkt u nu eens de advertenties na voor consumenten uit Nederland die gelokt worden naar Londen en Düsseldorf. U zou eens moeten weten hoeveel er daarvan gebruik maken.”

S. Poppe (SP) “Voor die verdraaid kleine elite gaan we hier toch niet het hele zaakje plat gooien? (...) In mijn wijk is nog nooit iemand met het vliegtuig boodschappen gaan doen.”

A. van Erp: “Ik zou niet graag met u een winkel beginnen.”

E. van Middelkoop (GPV): “In één van de commentaren die ik ontving werd de zondag getypeerd als een soort groene zone tussen volgebouwde steden van de consumptiemaatschappij. Deze groene zone zou door de Winkeltijdenwet doorsneden kunnen worden als door een luidruchtige snelweg, waarvoor oeroude en zuurstofrijke bomen worden gekapt.”

B. van der Vlies (SGP): “Het vierde gebod van de Wet des Heren wil dat wij zijn dag heiligen.”

M. van Zuijlen (PvdA): “Het gaat om een kleine relativering van de stressmaatschappij, om een bescheiden keuze voor een ontspannen samenleving en de behoefte van velen aan een herkenbare rustige dag. Het feit dat een deel van de Nederlandse samenleving al werkt op zondag doet daar niets aan af.”