Hooglopend conflict in betaald voetbal over verdeling televisie-inkomsten; Wijze mannen moeten schisma voorkomen

ZEIST, 24 NOV. Zes 'wijze mannen' zullen een schisma in het betaald voetbal moeten voorkomen. Voorzitter Jos Staatsen van de sectie betaald voetbal van de KNVB besloot gisteravond laat tot instelling van een bemiddelingscommissie nadat hij er tijdens de algemene vergadering van de sectie in Zeist niet in was geslaagd de tegenstellingen tussen Ajax, Feyenoord en PSV (de 'Grote drie') enerzijds en de andere clubs in het betaalde voetbal anderzijds te overbruggen. De inzet van het conflict is het onderdeel van het voor het overige wel aangenomen beleidsplan 1996-'99 van de voetbalbond waarin een verdeling is opgenomen van de tv-gelden voor rechtstreeks uit te zenden onderlinge competitiewedstrijden van de drie topclubs. Per duel zouden de twee deelnemende ploegen 75 procent mogen verdelen, de andere 34 clubs 25 procent. De 'kleine' clubs zijn het daar niet mee eens en wensen een evenredig deel van de opbrengst.

Staatsen deed gisteren zijn uiterste best de bom niet te laten barsten. Hij bleef onvermoeibaar proberen de vergadering ervan te overtuigen dat de gekozen verdeling voor iedereen de beste is. Hij schorste tot twee keer het beraad, dat in totaal vijf uur en drie kwartier duurde.

Staatsen verdween met zijn bestuur in een vergaderzaaltje en keerde na een kwartier terug met een aangepast voorstel. Het hielp allemaal niets. De standpunten veranderden niet.

De sectievoorzitter weigerde tenslotte de voorgenomen verdeling van de tv-gelden in stemming te brengen. Hij voorzag een definitieve scheiding en wilde die voorkomen. Daarom greep hij een voorstel van Sparta-voorzitter Van der Burg om het heikele onderwerp (punt 6.2.2.B uit de beleidsnota) nog even aan te houden, met beide handen aan. Staatsen formeerde een commissie waarin de sectiebestuursleden Bouwer en Groenenboom en de vier voorzitters van de regiogroepen zitting zullen hebben. Deze zes 'wijze mannen' zullen op zoek moeten naar een oplossing. “Ik geef de hoop nog niet op, misschien werkt de tijd mee”, zei een vermoeide Staatsen na middernacht. Hij hoopt dat er “binnen een paar weken” een resultaat zal zijn.

Staatsen maakte tijdens de vergadering een getergde indruk. Hij zei te zijn geschrokken van de respectloze wijze waarop de partijen met elkaar omgingen. De voorzitter leek gisteren dichtbij het punt te komen waarop hij zijn functie ter beschikking zou stellen. Maar dat wilde hij later niet bevestigen. Zijn opmerking dat hij “niet van elastiek” is sprak echter boekdelen.

Staatsen noemde het “puur slecht” als er een structurele verwijdering tussen de drie topclubs en de rest van het betaalde voetbal zou ontstaan. Beide partijen toonden zich uitermate star. Een compromisvoorstel van Vitesse-voorzitter Aalbers, waarin zich wellicht ook de topclubs zouden kunnen vinden, bleek onvoldoende draagvlak te hebben bij zijn collega's, ook al zei hij namens een groot aantal van hen te spreken. Veel optimisme over een goede afloop leefde er na de vergadering niet bij de afgevaardigden. Feyenoord-voorzitter Van den Herik twijfelt of hij een volgende keer nog wel bij de vergadering zal verschijnen. Hij sprak over “kleingeestige jaloezie” van zijn collega's van de 'kleine' clubs die gewoon “ordinair” op financieel gewin uit zijn. Ze rekenen volgens Van den Herik daarbij op geld dat er nog niet is.

De KNVB onderhandelt over een nieuw contract over de televisierechten. De belangstelling van de zendgemachtigden is groot. Verwacht wordt dat een veelvoud van het bedrag dat nu binnenkomt - zeventien miljoen gulden per jaar voor alle samenvattingen en 4,5 miljoen voor de rechtstreekse uitzendingen van de topclubs - kan worden bedongen.

Het sectiebestuur verwacht op 22 februari tijdens een buitengewone vergadering opening van zaken te kunnen geven. Voorwaarde is dat de interne problemen snel worden opgelost en de onderhandelingen niet verstoren.

De voorzitters van de drie topclubs dreigen hun medewerking aan rechtstreekse reportages van hun onderlinge competitieduels, die altijd 's avonds worden gespeeld, in te trekken als wordt gekozen voor een gelijke verdeling van de tv-inkomsten onder alle 36 clubs. Ze zeiden gisteren te verwachten dat hun shirtsponsors daartegen geen bezwaar zouden hebben. Maar ook als de topclubs hun dreigement niet zouden kunnen uitvoeren, zou een kloof tussen 'De Drie' en 'De Rest' op den duur een negatieve uitwerking kunnen hebben. De mogelijkheid bestaat dat Ajax, Feyenoord en PSV zich niets meer van de andere Nederlandse clubs zullen aantrekken als er een Europese competitie komt. Ajax heeft al verkondigd dat de club dan niet meer in de eredivisie wil spelen.

    • Hans Klippus