Hollands Dagboek: Cor van den Bos

Cor van den Bos (1952) is lid van de directie van AEGON Nederland sinds 1992. Hij is verantwoordelijk voor onder andere de business units AEGON Schade Bedrijven, Spaarbeleg en AEGON Duitsland. Deze laatste onderneming ging deze week van start. Hij is gehuwd, heeft twee zoons en woont in Noordwijk. De hond heet Sandy.

Donderdag 16 november

Gisteravond na half één thuis uit Duitsland, dus vanmorgen traag op gang. Op kantoor in Den Haag begint een financieel ochtendje. Met mijn controller en onze externe accountant bespreking over de gang van zaken bij AEGON Schade Bedrijven. Dit is één van de zes business units van AEGON in Nederland. Alle zes staan behoorlijk op eigen benen. Schade Bedrijven had vorig jaar ruim zevenhonderd miljoen omzet.

Pittige discussie over door de wetgever gewijzigde richtlijnen inzake financiële reserves. Accountant wil natuurlijk wetgever volgen, al snijden diens richtlijnen geen hout. We komen er bijna uit. Om elf uur met Wilma, mijn secretaresse door de post van twee dagen. Met Spaarbeleg-collega Edgar Koning gedachtenwisseling over aandelenemissie NCM en over contact met De Nederlandsche Bank. Geheim.

Om één uur een broodje met Kees Intven, onze nieuwe directeur sociale zaken. Hij heeft een paar prikkelende ontboezemingen. Heel fris, zo'n nieuwkomer. Vertel hem over mijn vlinders in de buik over de start aanstaande dinsdag van AEGON Lebensversicherung A.G. in Duitsland, waar ik de laatste twee jaar aan gewerkt heb.

's Middags directievergadering van Schade Bedrijven. We gaan razendsnel door de marketingplannen voor 1996. Dan discussie over de privatisering van de ziektewet. Vervolgens over premiemaatregelen voor motorrijtuigen per 1 januari a.s. Oplopende schadelast dwingt tot premieverhogingen. We werken daarna lange agenda gedisciplineerd af. Dat doe ik wel eens minder goed. Na eetafspraak naar huis en om tien uur binnen. Paulette en ik bespreken nog wat gezinszaken, zoals de repeterende huiswerkperikelen van onze oudste zoon Melco. Na de NRC (AEGON aandeel is de 65 gulden gepasseerd!) ontdekken we dat de verwarming het niet doet. Na tien minuten geklungel de storingsdienst gebeld.

Vrijdag

Om 08.00 uur ontbijtafspraak in Huis ter Duin. Vervolgens naar Spaarbeleg in Nieuwegein. Telefoon uit Duitsland: de aanmelding van journalisten voor dinsdag is gestart. Dan directievergadering. Mooie resultaten in oktober, produktie loopt goed, saldo-groei bij bankklanten vlakt af ondanks het feit dat Spaarbeleg de hoogste rente geeft. Daar moeten we harder achteraan! Bij vraag over Duitsland laat ik ze de brochure zien van 'MoneyMaxx', ons nieuwe Duitse produkt dat afgeleid is van Koersplan (het grote succesprodukt hier). We hebben daarna een heftige discussie over een aantal interne zaken, zoals de snelheid waarmee aanvragen worden verwerkt en de stand van zaken rond de invoering van ons call center. Als ik de vergadering om 13.15 sluit, is weliswaar niet iedereen even gelukkig met de uitkomsten, maar helder was de discussie wel. Dan een afspraak met derden over privatisering ziektewet. Snelle en prima bespreking, wél vertrouwelijk! Beide partijen willen samenwerken en dat moet binnen drie à vier weken rond zijn. Bespreken ook nog even onze overname van de NOWM (bedrijfsmatige schadeverzekeraar). Heel goed voor onze positie als schadeverzekeraar, die zich meer en meer met preventie inlaat. Zíj zijn specialisten. Vanmorgen om 11 uur is het nieuws bekend gemaakt. Medewerkers enthousiast. Naar huis om Paulette op te halen voor groot feest van Schade Bedrijven in Amsterdam. 550 medewerkers en partners. We hebben er een zinderend bedrijfsfeest van gemaakt. Weinig zitten, veel actie, heel informeel. Imponerende opening met Japanse percussiegroep, daarna mijn openingsspeech. Latijnsamerikaans dansorkest, The Gypsy Boys, Lee Towers. Perfect. Tussendoor buffetten. Als sluitstuk een groot gospelkoor dat Paulette en mij herinnerde aan een indrukwekkende mis in Harlem, New York. Voldaan door het succes van de avond, arriveren we rond twee uur thuis.

Zaterdag Conditietraining overgeslagen, licht schuldgevoel. Naar het hockeyveld om Luis in C2 te bewonderen. Hij speelt goed als rechtsbuiten, maar het helpt niets: ze verliezen met 2-0. Vervolgens speelt Melco in C1. Hij speelt ook rechtsbuiten en maakt twee goals. Maar ze verliezen na een spannende wedstrijd met 3-2. Een trotse vader gaat naar huis. Wat later komt Melco terneergeslagen thuis. De eerste nederlaag dit seizoen is even slikken.

Het is hondeweer en dus gaan Paulette en ik naar het strand met Sandy, vanwaar wij na een uur schoongeblazen terugkeren.

's Avonds naar een lokaal eetcafé met opa en oma en een logeervriend van Melco. Drie generaties die converseren en vooral ook veel lachen.

Zondag

Lekker uitgeslapen. Wekelijks ritueel: met z'n allen rustig ontbijten. Met Melco en vriend discussie over nut van krantenlezen voor een dertienjarige. De jongens vinden het zonde van de tijd. Voerhuisjes voor de vogels in de tuin gerepareerd. Om drie uur naar boven om te werken. Er ligt een leuke fax van Paul van de Geijn (voorzitter van de directie Nederland, waarin alle zes business units verzameld zijn) uit Mexico. De hele Raad van Bestuur is daar op bezoek bij onze nieuwe joint venture daar. Wenst mij voor dinsdag succes bij de persconferentie in Düsseldorf. Hij geeft er op datzelfde moment één in Nederland. Mijn Duitse verhaal nog eens doorgelezen. Me aan het eind van de middag met Paulette en Sandy opnieuw laten schoonblazen op het strand. Dan aan tafel. Na een uitgebreide wildmaaltijd weer aan het werk. Faxen ontvangen, post lezen, komende week voorbereiden. Gaat altijd zo zondagavond. Laat geworden.

Maandag

's Morgens vroeg met chauffeur naar Düsseldorf. Nog één dag scheidt mij van de start van AEGON Lebensversicherung A.G. Veel files, veel lezen. Na twee uur verzink ik in gedachten over het afgelopen jaar van het nog steeds geheime project in Duitsland. (De interne codenaam was WODAN!). Na de concerntoestemming in november 1994 zijn we begonnen met de vorming van een volledig nieuw bedrijf in Duitsland. Het moest zich volstrekt onderscheiden van de bestaande Duitse maatschappijen: innovatief, hoge rendementen voor de klant, klantvriendelijk in telefonische- en schriftelijke contacten, papierloos kantoor, opvallende marketing. En dat alles gericht op twintig- tot veertigjarigen. Binnen twaalf maanden hebben we dat gerealiseerd. Een compleet 'high tech high touch' bedrijf met veertig hoog opgeleide en goed getrainde Duitse medewerkers. Vanaf morgen moeten we in staat zijn om tienduizend telefoongesprekken en de verzending van tienduizend informatiepaketten per week af te handelen. En natuurlijk de daaruit voortvloeiende contracten opmaken en verzenden. De leiding van dit project heeft me naast Spaarbeleg en Schade Bedrijven veel energie gekost, soms te veel. Maar ik ben trots op het resultaat. Zowel de markt als de wet- en regelgeving in Duitsland zijn verdraaid weerbarstig. En onze ambities waren hoog. Dat gaat moeilijk tezamen. We zijn echter, vrijwel op schema, klaar. De projectorganisatie (honderd man, tien van AEGON en negentig van toeleveranciers) liep uitstekend: één groot team dat met de vasthoudendheid van een terriër zijn doel wilde bereiken.

In Düsseldorf is iedereen gespannen. Om twee uur generale repetitie voor de persconferentie. In verband met de geheimhouding wordt pas tegen de schemer de luifel boven de voordeur opgehangen met daarop in grote letters AEGON en MoneyMaxx (ons nieuwe produkt). Dan de grote wisselbare gevelreclame van MoneyMaxx van vier bij negen meter. Handig geregeld bij de gemeente Düsseldorf: tien maanden per jaar venten we Moneymaxx uit, twee maanden hangen er culturele aankondigingen van de stad aan onze gevel... 's Avonds uit eten met de medewerkers. Stuur fax naar Paul om hem succes te wensen met de persconferentie in Den Haag. Hoor van onze directeur Communicatie, Ton Elias, dat er tv bij zal zijn. Bel dan Paulette en praat met haar over de licht nerveuze stand van zaken hier. Lees tenslotte nogmaals mijn verhaal voor de persconferentie en ga slapen.

Dinsdag

Jetzt geht's los! Om elf uur bekijken we onze eerste spot op de Duitse tv. Krachtig. Tijdens de persconferentie wordt er goed geluisterd. Van het verhaal over AEGON worldwide van Kees Storm, de voorzitter van onze Raad van Bestuur, lijken ze me wel onder de indruk. We zijn ook groter dan we ons zelf soms realiseren. Tijdens het vragenstellen zijn ze echter verdraaid kritisch over de nieuwkomer die in 'hun' markt wil penetreren. Veel vragen over de produktstructuur van MoneyMaxx. Daarna laten we ze zien hoe de interactieve training voor de medewerkers op de pc werkt, hoe een papierloos kantoor eruit ziet en hoe onze internet-site loopt. Nu zijn ze aanmerkelijk minder sceptisch.

Dit digitale kantoor kun je zó opzetten op andere (AEGON-)plaatsen in de wereld. Daarna gaan we met ze naar onze bedrijfs-'bistro'. Tijdens de lunch is ruimte om individueel met journalisten verder te praten. Ze willen veel weten. Denken en redeneren bijna allen vanuit een heel traditionele benadering van de klant en de levensverzekeringsprodukten.

Om twee uur vertrekken de laatsten. We evalueren. 'n Geslaagde bijeenkomst waarbij we ons produkt en bedrijf goed voor het voetlicht hebben gebracht. Maar gelet op hun scepsis spreken we af dat het goed is om snel verder te gaan met achtergrondgesprekken met Duitse journalisten. Contact met Den Haag. Veel interesse van de pers daar. Het is nu rustig in het Düsseldorfse kantoor, hoewel de eerste fax-, telefoon- en internetaanvragen om informatie binnendruppelen. Stilte voor de storm? Deze week barst het media-geweld los. Volop tv-spots, morgen drie keer rondom de Champions League-wedstrijd Juventus-Borussia Dortmund. In de maand- en weekbladen die deze en volgende week verschijnen hebben we grote advertenties. Het gaat in totaal om zo'n twintig miljoen tijdschriften. In korte tijd zal een groot deel van onze doelgroep weten dat AEGON in Duitsland actief is en wat MoneyMaxx is. Met gerust hart en tevreden vertrek ik naar huis. Thuis om half negen, waar ik met gejuich wordt ontvangen. Aan tafel met Paulette en de kinderen komen hun vragen over Duitsland los. Snel schakelen ze over op de mooie proefwerkresultaten van beiden. Boven ligt een fax uit Düsseldorf: om 21.30 uur hadden we al bijna vierhonderd telefoontjes om informatie binnengekregen.

Woensdag 22 november

Begin met Wilma een koffer vol doorgenomen post terug te geven. Praten even bij over gisteren. Dan om negen uur overleg met de ondernemingsraad Schade Bedrijven. Rondlopend door het gebouw krijg ik veel felicitaties met de vliegende start van MoneyMaxx in Duitsland. Directiecollega's en secretaresses feliciteren met magnum champagne. Geeft goed gevoel. De krante-artikelen uit binnen- en buitenland over MoneyMaxx en AEGON Duitsland rollen binnen. Ik lees ze als een spannend boek. Doorgaans zeer positief, hier en daar kritisch. Post afwerken. Fotograaf Vincent Mentzel arriveert. Leuk gesprek over de kunst in dit gebouw, ondermeer over de wandkleden, die door een goede bekende van hem zijn gemaakt. Dan naar Brussel. Onderweg de dagelijkse ergernis over de kwaliteit van de GSM-telefoonverbindingen. Soms drie keer per gesprek van de lijn gegooid.

In Brussel afspraak bij de in september jongstleden gestarte vestiging van Spaarbeleg in België. Neem samen met de 28-jarige vestigingsmanager de resultaten van de afgelopen twee maanden door. Alles loopt volgens plan, behalve de automatisering. De datum van voltooiing schuift almaar naar achteren. We praten verder over de marketingcampagne voor 1996. Die wordt directer, minder 'zoet' dan tot nu toe. Meer zoals de Belgische overheidscampagnes langs de snelwegen: opvallend en indringend. Op de terugweg naar huis bel ik nog even met Düsseldorf. Melco en Luis zijn nog op als ik thuis kom. Ze zijn niet geïnteresseerd in de Duitse AEGON tv-reclame rondom de Champions League. Ze praten liever even met mij. Luis wil weten hoe het in Brussel was. Om 23.30 uur komt een fax uit Düsseldorf: vandaag 1.450 telefonische reacties gehad.

    • Cor van den Bos