Hard selling

De hoofdgroep Grootbedrijf van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid doet haar naam eer aan. Voor een studiemiddag pakt de hoofdgroep royaal uit. Zo kon het gebeuren dat gisteren enkele honderden heren en een enkele dame zich een hele middag konden laten bijpraten over een onderwerp van belang: de financiering van de woningbouw en de spanning daarbij tussen vraag en aanbod. Grote beleggers en dito aannemers, projectontwikkelaars, bankiers en verzekeraars, zij gaven acte de présence.

Voor de leden en relaties van de hoofdgroep was een en ander gratis, inclusief het diner na afloop. Andere belangstellenden waren ook van harte welkom à raison van ƒ195,- exclusief BTW. Een kniesoor die daarover valt. En welke perfecte lokatie had het NVOB daarvoor uitgekozen? Dat stond, met gepaste trots, vermeld in de uitnodiging: “het prestigieuze Fortis Auditorium van de VSB Bank te Utrecht”. Voor wat hoort wat, moeten de grote aannemers hebben gedacht. Na een kort welkomstwoord werd het gezelschap niet verblijd met de eerste lezing, maar vergast op een film over Fortis. Bonkende muziek, flistende beelden, het was een ongehoord staaltje hard selling. De uitgelezen aanwezigen kenden Fortis natuurlijk al lang, maar het kon kennelijk geen kwaad ze nog even in te peperen hoe snel, dynamisch, kapitaalkrachtig en winstgevend de Fortis-groep wel niet is. Het publiek onderging het gelaten, er klonk zelfs een zwak applausje. Het is maar wat je verstaat onder 'prestigieus' en onder een wellevende ontvangst van je gasten.

    • Koos Metselaar