Handvest moet rechten treinreiziger beschermen

DEN HAAG, 24 NOV. Er komt een handvest met de rechten van de individuele treinreiziger. Vanaf 1998 wordt de bescherming van de consument in het spoorwegvervoer bij wet vastgelegd.

Dit schrijft minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) aan de Tweede Kamer. Over twee weken behandelt deze de verzelfstandiging van NS. Vrijwel de hele Tweede Kamer toonde zich eerder ongerust over de positie van de klant hierbij.

Jorritsma schrijft nu deze ongerustheid te billijken. “Ik ben mij ervan bewust dat de spoorwegmarkt niet perfect is, zodat consumentenbescherming nodig is”, aldus de minister. Zij wil daarom een aantal “niet vrijblijvende afspraken” tussen overheid, spoorwegen en een nog in te stellen, gezamenlijk secretariaat van Consumentenbond, ANWB en reizigersvereniging Rover. Voor het inrichten van zo'n secretariaat komt subsidie beschikbaar.

Het reizigershandvest moet eind volgend jaar klaar zijn. Het legt consumentenrechten vast “voor de situatie dat produ-cent(en) van openbaar spoorwegvervoer het door hen gegarandeerde kwaliteitsniveau van de dienstverlening niet of onvoldoende leveren”. Dat kan zijn op het gebied van punctualiteit, reinheid of beschikbaarheid van kaartverkoop.

Daarnaast komen er afspraken over het betrekken van consumentenorganisaties door NS bij wijzigingen in voorzieningenniveau en dienstregeling. Ook komen er regels voor hun inbreng bij de openbare aanbesteding van onrendabele lijnen door de overheid. Voor het vaststellen van het “gewenste, minimale voorzieningenniveau” zal de overheid een “van de vervoersvraag afhankelijke” methodiek ontwikkelen.

Wet- en regelgeving volgt nadat met deze opzet twee jaar ervaring is opgedaan. Jorritsma schrijft het “niet passend” te vinden “de overheid nu al dwingend te laten bepalen hoe andere actoren zouden moeten handelen”.