Ex-Joegoslaven niet teruggestuurd

DEN HAAG/BRUSSEL, 24 NOV. Nederland zal de tienduizenden vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië voorlopig niet het land uit zetten. Dit zei minister Sorgdrager (justitie) gisteren in Brussel tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van justitie en binnenlandse zaken.

Volgens Sorgdrager is het, ondanks het feit dat deze week in het Amerikaanse Dayton een vredesakkoord werd bereikt, nog veel te vroeg om vluchtelingen uit ex-Joegoslavië terug te sturen. “Nu er handtekeningen zijn gezet, is het niet acuut rustig”, aldus de minister, die erop wees dat veel van de ex-Joegoslaven in Nederland willen en mogen blijven. Meer dan de helft van hen heeft volgens haar een officiële vluchtelingenstatus.

De minister reageerde op het voorstel van Europees Commissaris Gradin om de terugkeer van de vluchtelingen in de Europese Unie gezamenlijk en gecoördineerd te regelen. Gradin vreest dat zodra de vredesregeling van kracht wordt in Bosnië, sommige landen zullen besluiten vluchtelingen snel terug te sturen. De Zweed deed een beroep op de lidstaten in ieder geval te wachten tot de winter voorbij is.

Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) wees er gisteren in Brussel op dat ook het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties landen die vluchtelingen hebben opgenomen heeft verzocht deze niet direct terug te sturen.

Niet alle EU-lidstaten steunen het plan voor een Europese terugkeerregeling voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Nederland schaarde zich er wel achter. Volgens Sorgdrager is daar “alles voor te zeggen”. In de vijftien landen van de Europese Unie verblijven naar schatting 800.000 vluchtelingen uit ex-Joegoslavië. De meesten genieten slechts tijdelijke bescherming totdat de oorlog voorbij is.

Volgens het Nederlandse ministerie van justitie verblijven in Nederland ongeveer veertigduizend vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. De helft van hen komt uit Bosnië-Herzegovina. Een groot aantal heeft een tijdelijke verblijfsvergunning, die elk jaar moet worden verlengd. Het departement zet echter op dit moment een aantal van deze voorlopige verblijfsvergunningen om in permanente. Justitie is hiertoe overgegaan omdat de meeste vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië langer dan drie jaar in Nederland zijn en buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.

Vorig jaar ontvingen 3.500 Bosnische en 527 andere voormalige Joegoslaven een permanente verblijfsverguning. Nog eens 2.750 Bosniërs en 135 andere ex-Joegoslaven kregen een voorlopige verblijfsvergunning. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat de vluchteling terugkeert naar het land van herkomst als de situatie veilig is.