Ed Nijpels gaat bemiddelen in biljartconflict

DORDRECHT, 24 NOV. Oud-minister Ed Nijpels gaat proberen de ruzies in de biljartwereld bij te leggen. Hij wordt bemiddelaar in het conflict tussen de professionele driebandenorganisaties BWA en VDN enerzijds en de Nederlandse, Europese en wereldbond (KNBB, CEB en UMB) anderzijds. Nijpels is president-directeur van De Twaalf Provinciën Landelijke Arbodienst NV. Hij was minister van VROM, fractievoorzitter van de VVD en burgemeester van Breda. Alle partijen zijn akkoord met Nijpels als bemiddelaar.