Camdessus: 'Maastricht' is onvoldoende

PARIJS, 24 NOV. De landen van de Europese Unie moeten na toetreding tot de gemeenschappelijke munt hun begrotingstekorten verder terugdringen dan in het verdrag van Maastricht is vastgelegd. Het voornemen van de Verenigde Staten om in zeven jaar het federale tekort volledig weg te werken, noopt hen daartoe.

Dit zegt de directeur van het Internationale Monetaire Fonds, Michel Camdessus, in een gesprek met deze krant. Camdessus komt begin volgende week naar Nederland waar hij onder meer een gastcollege zal geven aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en een bijeenkomst van de 'Coalitie voor Afrika' in Maastricht zal toespreken.

Volgens Camdessus biedt de norm van het Verdrag van Maastricht, een tekort van maximaal drie procent, onvoldoende garantie voor toekomstige begrotingsdiscipline. “Als je enige speelruimte wilt hebben voor een periode van tegenvallende conjunctuur moet je zo dicht mogelijk tegen een evenwichtige begroting zitten in tijden van economische expansie”, zegt hij. De IMF-directeur steunt het voorstel van de Duitse minister van financiën Waigel voor een 'stabiliteitspact'. Dit plan voorziet in een strafheffing als het begrotingstekort van EMU-landen uitkomt boven het maximum dat is vastgelegd in het verdrag van Maastricht.

Volgens Camdessus, oud-president van de Franse centrale bank, is de recente ommezwaai in het Franse economische beleid om het begrotingstekort te verminderen “welkom en geloofwaardig”. Europa kan niet achterblijven als in het begin van de volgende eeuw de Verenigde Staten en Japan hun begrotingstekorten zullen hebben weggewerkt. “Europa kan niet doorgaan met een gemiddeld tekort van zes procent op het moment dat zijn partners in de wereld hun begrotingsdiscipline zoveel verbeteren”, meent hij.

De verlaging van de begrotingstekorten in de VS, Japan en Europa zal leiden tot een blijvend lagere internationale rentestand. “De wereld heeft dringend behoefte aan een lagere rente. Dat bevordert de economische groei”, aldus de IMF-directeur.

    • HANS BUDDINGH' EN ROEL JANSSEN