Bonden: alleen hulp bij calamiteit; Politie besluit tot regionale staking

ROTTERDAM, 24 NOV. De politie wil vanaf donderdag in vier telkens wisselende regio's staken. Tot de commissie-Albeda een oordeel heeft uitgesproken in het CAO-conflict is de politie van plan in het hele land op donderdag zo min mogelijk bekeuringen uit te schrijven. Politie-acties waarbij het verkeer wordt gehinderd zijn voorlopig van de baan.

Dat is het resultaat van het overleg van de vier politiebonden, die gisteravond de strategie voor de komende weken bespraken. Het is voor het eerst dat de politie daadwerkelijk gaat staken.

Donderdag tussen acht uur 'smorgens en zes uur 'savonds staakt de politie in Gelderland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Noord-Holland-Noord en Hollands Midden. Op vrijdag nemen Gooi- en Vechtstreek, Brabant-Noord, Friesland en Drenthe de estafette-staking over. Hoelang de werkonderbreking daadwerkelijk duurt, laten de bonden aan de regio's over. Voor calamiteiten blijft de politie ook in stakingsuren beschikbaar.

Tevens zal de politie wekelijks op donderdag nauwelijks bekeuringen uitschrijven. Voorzitter Kruizinga van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) zegt dat men is overeengekomen de achterban te vragen “ruim gebruik te maken van het pardonneringsrecht”, dat agenten toestaat overtredingen in bepaalde gevallen door de vingers te zien. Een oproep geen bekeuringen uit te schrijven is in strijd met een rechterlijke uitspraak uit 1983, dat de bonden verbiedt inbreuk te maken op de dienstuitoefening of misbruik te maken van de politiële bevoegdheden.

De raad van korpsbeheerders beraadt zich vanmiddag op eventuele juridische stappen. Burgemeester D'Hondt, voorzitter van de raad, zegt dat voorzichtigheid geboden is “om de zaak niet te laten escaleren”. D'Hondt: “Een algemene staking mag niet, een werkonderbreking wel. Dat kan niet de hele dag duren. Daarnaast zijn er richtlijnen. Agenten mogen geen dienstwapen dragen, geen auto's van het korps gebruiken, het publiek moet weten of een agent in dienst is of niet. Of er juridische stappen volgen, gaan we per actie en regio bekijken. De veiligheid of het maatschappelijke verkeer mag niet in gevaar komen.” D'Hondt heeft vooral bezwaar tegen de oproep op donderdag geen bekeuringen uit te schrijven. “Het is aan het gezag om te bepalen wat de politie doet. Dat bepalen de bonden niet.”

De bonden steunen geen publieksonvriendelijke acties zolang de commissie-Albeda nog aan het werk is. Die heeft aangekondigd enkele weken nodig te hebben voor de beoordeling van het CAO-conflict. Kruizinga van de ACP zegt “geen rechterlijk verbod te willen riskeren, noch de indruk te willen wekken dat we de commissie-Albeda onder druk zetten.”

Voorzitter H. van Duijn van de Nederlandse Politiebond, die deze week in Venlo nog voorstander leek van harde acties in het verkeer, erkent dat met de komst van de commissie-Albeda een nieuwe situatie is ontstaan.