Bezorgdheid over schade-risico's; Internationale verzekeraars gaan milieu beschermen

GENEVE, 24 NOV. Een internationale groep van twintig verzekeraars heeft gisteren bij de Verenigde Naties in Genève een verklaring ondertekend waarin zij zich verplichten milieuvervuiling tegen te gaan.

Het Statement of Environmental Commitment, dat werd mede- ondertekend door het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), geeft uitdrukking aan de bezorgdheid van de verzekeringsbranche voor toenemende milieurisico's. De weersgerelateerde uitkeringen zijn de laatste jaren sterk in omvang toegenomen. Sinds 1987 keerden verzekeringsmaatschappijen vijftig miljard dollar aan gedupeerden van noodweer, waaronder de zeventien miljard dollar als gevolg van schade van de orkaan Andrew in 1992.

“Verzekeraars begrijpen dat milieurisico's simpelweg bedrijfsrisico's zijn”, zei UNEP-directeur Hans Alders, de Nederlandse oud-minister van VROM. “Ze weten dat slechts enkele grote rampen die door klimaatsomstandigheden of lozingen van giftig afval worden veroorzaakt, de komende tien jaar letterlijk het bankroet van de sector kunnen betekenen.”

“We hebben een direct financieel motief om claims te reduceren, inclusief milieugerelateerde claims”, aldus Carlos Joly, topman van het Noorse Uni Storebrand, tijdens de ondertekening van de verklaring.

Volgens Alders zullen aanstaande maandag behalve de huidige twintig nog 23 andere verzekeringsmaatschappijen de verklaring ondertekenen. Zes bedrijven, waaronder het Britse General Accident, Schweizerische Rück en het Japanse Sumimoto Marine and Fire, nemen zitting in een bestuurscomité dat de activiteiten moet coördineren. Er zijn geen Amerikaanse maatschappijen bij de verklaring betrokken.

De twee pagina's tellende verklaring begint met een preambule die stelt dat “economische ontwikkeling verenigbaar moet zijn met menselijk welzijn en een gezond milieu. (..) Dit negeren betekent het riskeren van toenemende sociale, milieu- en financiële kosten.” De verzekeraars willen daarom meehelpen de vervuiling terug te dringen, meer materialen te recyclen en iets te doen tegen klimaatsveranderingen, ook in hun eigen bedrijfsvoering. De overheden moeten een leidende rol spelen op lange termijn.

Klimaatsveranderingen kunnen ook andere gevolgen hebben dan orkanen. Andrew Dlugolecki van General Accident wees op de verzakkingen in het Britse landschap die ontstaan door een serie droge zomers en zachte winters.

Het is onduidelijk in hoeverre de verzekeraars zich zullen opstellen als een lobbygroep die beleidsmakers probeert aan te zetten tot milieumaatregelen. De milieuorganisatie Greenpeace heeft de verzekeraars in het verleden gewaarschuwd dat ze de lobbystrijd zouden verliezen in het voordeel van de oliemaatschappijen. Deze wijzen erop dat het nog niet wetenschappelijk bewezen is dat verbranding van fossiele brandstoffen klimaatsveranderingen zou veroorzaken. (Reuter)