Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Bestuur van De Schelde aan de kant gezet

VLISSINGEN, 24 NOV. Bij scheepswerf en constructieconcern Koninklijke Schelde Groep (KSG) verdwijnen 425 van 3200 banen, een deel ervan via gedwongen ontslagen. De raad van commissarissen van KSG heeft ingegrepen om het concern, dat met te hoge kosten kampt en dat zijn markten bedreigd ziet, snel te reorganiseren. De hele raad van bestuur is aan de kant gezet. De vorig jaar aangekondigde beursgang van KSG is van de baan.

Gisteren presenteerden de commissarissen een actieplan dat is opgesteld na een onderzoek door het organisatiebureau McKinsey. Commissaris mr. R.C. van den Heuvel zal als gedelegeerd commissaris op de uitvoering van de plannen toezien. Het bedrijf wil de marktpositie versterken, de bedrijfsvoering verbeteren en de kosten verlagen. Indien de koers van KSG niet wordt verlegd zal het verlies aan arbeidsplaatsen de komende jaren volgens de commissarissen kunnen oplopen tot 800 á 1100 arbeidsplaatsen. De hele operatie moet binnen twee jaar effect sorteren.

Uit het ingestelde onderzoek blijkt volgens president-commissaris J.S.C. Schoufour dat de belangrijke afzetmarkten van De Schelde worden bedreigd. Zo ziet de afdeling scheepsnieuwbouw de stroom van marine-orders halveren en is zij er tot op heden niet in geslaagd winstgevend civiele schepen te bouwen. De divisie ketelbouw heeft succes op de markt van afvalverbrandingsinstallaties, maar ook deze markt zal teruglopen. Ook de meeste andere bedrijfsonderdelen hebben te maken met fellere concurrentie en de noodzaak om nieuwe markten te betreden.

De organisatie van KSG zal ingrijpend worden gewijzigd. Het concern wordt georganiseerd in drie - in hoge mate zelfstandige - sectoren: maritiem, systemen en installaties. In de sector maritiem moet vóór eind 1997 de kostprijs voor civiele scheepsbouw 30 procent omlaag. De reparatiewerf Scheldepoort brengt de capaciteit terug van drie naar twee dokken. Ketelbouw zal haar kosten eveneens sterk moeten verminderen en werk moeten vinden buiten haar traditionele segmenten in Nederland. Overwogen wordt een aantal dochterbedrijven dat niet aansluit bij de kernactiviteiten af te stoten.

De organisatie wordt, vooral ook aan de top, veel platter en effectiever gemaakt. Eerdere aankondigingen over een potentiële beursgang zijn in het licht van de nieuwe maatregelen niet langer aan de orde, aldus KSG.

Bij scheepsnieuwbouw verdwijnen circa 170 arbeidsplaatsen, in de ketelbouw 75, bij process & technology 60 en bij algemene afdelingen nog eens 120.

Binnen een paar weken hoopt de raad van commissarissen een nieuwe bestuursvoorzitter van buiten aan te trekken. Tot die tijd zal de huigige topman drs. B.P. Hiddinga de lopende zaken afhandelen. Het is de bedoeling dat de directeuren van de drie hoofdsectoren in de raad van bestuur komen.