Winst champignon coöperatie lager door voorzieningen

De Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) heeft over het eind juni afgesloten boekjaar een netto winst behaald van ruim 3,1 miljoen gulden. Dat heeft directeur F. Rats bekendgemaakt. De omzet bedroeg 110 miljoen gulden. In het vorig boekjaar bedroeg de netto winst 5,4 miljoen gulden, maar dat kwam met name door een forse belastingmeevaller.

De CNC is een coöperatie van ruim 500 champignonkwekers. De coöperatie heeft 260 werknemers, waarvan er 160 in de vestiging Milsbeek werkzaam zijn. In jaarcijfers is een voorziening opgenomen van 3 miljoen gulden voor de aanloopkosten van een nieuw gesloten compostfabriek op het industrieterrein Moerdijk en een bijzondere last van 1,5 miljoen gulden voor het afbouwen van de open-luchtcompostering in Milsbeek. De voltooiing van de indoor-compostfabriek te Milsbeek vormt het afsluitstuk van een investeringsprogramma dat totaal 225 miljoen gulden heeft gekost.