Winkelcentrum Amstelveen krijgt nieuwe eigenaar

Het winkelcentrum De Binnenhof in Amstelveen heeft een nieuwe eigenaar. Vastgoedfonds Wereldhave, dat voor de helft deelnam en een aantal particulieren hebben het complex voor 140 miljoen gulden verkocht aan de projectontwikkelaar MAB in Den Haag.

De transactie houdt verband met de komende uitbreiding van het stadshart van Amstelveen door de projectontwikkelingscombinatie MAB/Bouwfonds/Ballast Nedam Groep en de gemeente Amstelveen.

MAB is van plan het winkelcentrum in te brengen in de Ontwikkelingsmaatschappij Stadshart Amstelveen. Hierin hebben MAB/Bouwfonds en de gemeente Amstelveen elk een belang van 47,5 procent. De resterende 5 procent is van Ballast Nedam.

MAB is een onafhankelijke projectontwikkelaar die voor eigen rekening en risico winkelcentra laat bouwen en doorverkoopt. Zo zijn de centra Babylon in Den Haag en de Heuvelgalerij in Tilburg onder supervisie van MAB ontstaan.

Met de nieuwbouw die Stadshart beoogt in het centrum van Amstelveen is een investering van 500 miljoen gemoeid. Een parkeergarage en een busstation zijn al gereed, in januari begint de bouw van een groot aantal winkels.