Waigel handhaaft solidariteitsheffing

BONN, 23 NOV. Duitsland kan de zogenoemde Solidariteitsheffing, een fiscale opslag van 7,5 procent om de opbouwkosten in Oost-Duitsland te financieren, niet voor het einde van deze eeuw afschaffen. Met deze mededeling heeft de Duitse minister van financiën, Theo Waigel (CSU), gisteren een einde gemaakt aan de politieke discussie over een eerdere beëindiging van deze in West-Duitsland onpopulaire heffing.

Volgens Waigel, die zelf begin dit jaar had aangekondigd te willen proberen om in 1997 - het jaar voor de volgende Bondsdagverkiezingen - stapsgewijs met een beperking van de heffing te beginnen, laten de vertraagde groei van de economie en tegenvallende belastingontvangsten zoiets niet meer toe. De Duitse economische groei zal dit jaar eerder bij twee dan bij de begin dit jaar geraamde drie procent liggen. Ook voor volgend jaar zijn de prognoses neerwaarts herzien, namelijk van drie tot omstreeks twee procent. Daarbij wordt van de (veel grotere) Westduitse economie maar 1,5 procent groei verwacht.

In een rede voor de Duitse Vereniging voor de Groothandel en de Export wees Waigel gisteren op zijn regeringsverantwoordelijkheid voor een solide begroting met een laag tekort. Hij bracht in herinnering dat Duitsland qua inflatie, tekort en staatsschuld moet voldoen aan de toetredingseisen voor de Europese Monetaire Unie (EMU), die in 1999 van start moet gaan, maar zelf ook eisen heeft gesteld voor een 'stabiliteitspakt' van de deelnemende landen in de periode daarna.

Zo'n eis kan de Bondsrepubliek alleen stellen als zij zelf ook bereid is tot een 'nationaal stabiliteitspakt', zei hij. De minister wil daarover gaan praten met zijn regionale collega's in de deelstaten. In elk geval wil hij het nationale financieringstekort volgend jaar (begroot op bijna 70 miljard mark) niet laten stijgen omdat hij dan wel eens in conflict zou kunnen raken met de EMU-eisen (die immers volgend jaar op basis van inflatie- en begrotingscijfers worden getoetst). Waigel beloofde wel dat hij, als zijn eerder uitgezette spaarkoers succes heeft of een verbeterde conjunctuur meer belastingopbrengsten biedt, ervoor zal zorgen dat de belastingdruk verlicht wordt. Maar vóór 1998 valt niet meer te denken aan beperking, laat staan: afschaffing, van de Solidariteitsheffing, zei hij.

Waigels nadere opvatting betekent dat de regeringscoalitie het in de campagne voor de Bondsdag-verkiezingen in 1998 extra moeilijk kan krijgen. De naderende, volgens opiniepeilingen voor grote delen van het Duitse bedrijfsleven en de bevolking ongewenste, afschaffing van de D- mark én de dan tot nader order nog ongewijzigde Solidariteitsheffing kunnen het de CDU-CSU en de FDP dan moeilijk maken in het electorale gevecht met de SPD, die overweegt om het EMU-debat tot een 'nationaal verkiezingsthema' te maken. Voor de noodlijdende FDP, die al had aangekondigd zich te willen profileren als 'belastingverlagingspartij' en die de heffingen in 1998 beëindigd had willen zien, is Waigels mededeling zelfs een politieke ramp.