Voor Parijs zijn de druiven zuur

PARIJS, 23 NOV. Frankrijk heeft sceptisch gereageerd op het Bosnische vredesakkoord. President Chirac noemt het “een stap richting vrede, maar nog geen vrede”. Minister Charette (buitenlandse zaken) spreekt van “een echec voor de Europese Unie”.

Frankrijk is teleurgesteld dat al zijn moeite en inzet van manschappen nu wordt overschaduwd door de noodzaak tot een succes voor president Clinton, die politiek gezien in een strijd op leven en dood is gewikkeld met het Congres. Daarom ziet men het feit dat de conferentie ter ondertekening van het definitieve vredesakkoord 'binnen twee weken' in Parijs wordt gehouden als een vorm van troost en erkenning.

De Franse diplomatie aarzelt niet betrekkelijk zure commentaren te geven aan het adres van de Verenigde Staten. “Het is geen Amerikaanse vrede die in Bosnië is bereikt, ook al hebben president Clinton en de Amerikanen getracht alle eer naar zich toe te halen”, aldus minister Charette. “Tot ons verdriet en onze spijt is Europa als zodanig niet aanwezig geweest. Het is waar, dat is een echec voor de Europese Unie. Maar een aantal landen, Frankrijk in de eerste plaats, heeft zich bijzonder ingespannen.”

Frankrijk heeft 53 militairen verloren en 300 gewonden geïncasseerd in vier jaar strijd in ex-Joegoslavië. Voor Parijs is de oorlog extra gevoelig geworden als binnenlands politiek onderwerp sinds twee piloten worden vermist die op 30 augustus boven grondgebied van de Bosnische Serviërs werden neergeschoten. Nadat de families vorige week zware verwijten aan het adres van de Franse regering uitten, werd gisteren weer bekend dat zij in leven zijn, al bleef het een raadsel waar en in wiens handen.

Premier Juppé sprak zich verheugd uit over het bereikte akkoord. “Het lijkt als twee druppels water op het Europese plan van achttien maanden geleden.” President Chirac beperkte zich gisteren tot de vaststelling: “Het beëindigen van de oorlog in het veld is één ding, hem te doen stoppen in de harten en de hoofden is een ander ding.”