Verkiezingen

De kiezer meer dan één stem geven bij Tweede Kamerverkiezingen is op zichzelf positief te waarderen.

Maar waarom moet een tweede stem gereserveerd worden voor regionale kandidaten? Menigeen zal misschien wensen dat regionale populariteit en belangen beter tot hun recht komen, maar er zijn stellig ook veel kiezers die van meer dan één stem gebruik zouden willen maken om speciale kandidaten te kiezen voor andere deelgebieden dan regio's, bijvoorbeeld voor onderwijs, milieu, landbouw enzovoort. Het is aan de partijen om rekening te houden met dergelijke speciale wensen bij het samenstellen van lijsten en als de kiezer meer dan één stem te vergeven krijgt, kan hij/zij zelf beslissen die behalve aan een lijsttrekker te besteden aan een regionale dan wel aan andere speciale kandidaten. Wellicht zal dit kiezers er toe brengen zich meer dan tot dusver te gaan interesseren voor de kwaliteiten van de kandidaten, die op de lijsttrekkers volgen en die nu veelal bij menigeen onbekend blijven. De partijen krijgen er zodoende belang bij die “volgers” met meer zorg te selecteren en voor het voetlicht te brengen.

Met twee stemmen per kiezer hoeft niet te worden volstaan. Waarom geen drie?

    • W.G.F. van Oosten