Ook geleidelijk eind wapenembargo; V-raad heft sancties tegen Belgrado op

NEW YORK, 23 NOV. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vannacht de internationale sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) opgeheven. De raad besloot tevens tot een geleidelijke opheffing van het wapenembargo tegen alle republieken in ex-Joegoslavië.

De twee resoluties waren de eerste concrete consequentie van het vredesakkoord voor Bosnië dat dinsdag in Dayton werd geparafeerd. De opheffing van de sancties tegen Joegoslavië zijn de beloning van de internationale gemeenschap voor de Servische leider Miloševic.

De sancties werden in mei 1992 ingesteld als straf voor de rol die Belgrado had gespeeld in de oorlog in Kroatië en nog speelde in de oorlog in Bosnië. De sancties zijn als gevolg van de unanieme beslissing in New York met onmiddellijke ingang opgeheven. De maatregel houdt in dat met Joegoslavië weer handel mag worden gedreven, dat de bevriezing van de Joegoslavische tegoeden in het buitenland ongedaan wordt gemaakt en dat de beperkingen op het vervoer per vliegtuig of schip worden opgeheven.

In de resolutie wordt wel bepaald dat de opheffing van de sancties niet geldt voor de Bosnische Serviërs. Zij zullen van een beëindiging van de sancties pas kunnen profiteren als de internationale vredesmacht in Bosnië is aangekomen en de Bosnische Serviërs hun troepen achter de bestandsgrenzen hebben teruggetrokken. Bovendien wordt in de resolutie bepaald dat de sancties tegen Joegoslavië weer kunnen worden ingesteld als de Joegoslaven of de Bosnische Serviërs het vredesakkoord schenden.

De tweede cruciale resolutie van vannacht betrof de geleidelijke opheffing van het wapenembargo tegen de republieken van ex-Joegoslavië. De eerste negentig dagen na de formele ondertekening van het vredesakkoord blijft het wapenembargo van kracht. Na negentig dagen mogen Joegoslavië, Kroatië, Slovenië, Bosnië en Macedonië weer wapens kopen, met uitzondering van zware wapens zoals die in het vredesakkoord staan vermeld: tanks, zware artillerie, pantserwagens, gevechtsvliegtuigen en aanvalshelikopters. Na 180 dagen vervallen deze beperkingen, op voorwaarde dat er dan een akkoord is gesloten over de wapencontrole in ex-Joegoslavië.

De resolutie werd met veertien stemmen voor en nul tegen genomen. Rusland onthield zich van stemming. Het voerde aan dat er in ex-Joegoslavië al veel te veel wapens zijn en dat de Veiligheidsraad zich zou moeten bekommeren om een vermindering van de hoeveelheid wapentuig. De Russische bezwaren waren echter niet belangrijk genoeg voor een tegenstem, die op een veto zou zijn neergekomen.

De Bosnische minister van buitenlandse zaken, Sacirbey, zei tijdens het marathondebat van meer dan vijf uur over de twee resoluties dat het wapenembargo tegen zijn land al veel eerder had moeten worden opgeheven: “Dan zou de vrede eerder zijn gekomen, en tegen een lagere prijs.” (Reuter)