Onderzoek opties Nutricia uitgebreid

AMSTERDAM, 23 NOV. Het onderzoek naar misbruik van voorkennis bij de handel in opties Nutricia heeft zich uitgebreid. Deze week is besloten - om dieper te kunnen graven - het onderzoek dat de effectenbeurs en de optiebeurs vorige week begonnen voort te zetten onder auspiciën van de toezichthouder, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE).

Een woordvoerder van de STE bevestigt desgevraagd dat er sprake is van een nieuwe fase in het onderzoek. Datzelfde geldt voor het onderzoek naar mogelijk misbruik van voorkennis bij Pie Medical, een bedrijf dat in augustus overgenomen werd door Philips. Het Eindhovense concern werd gedwongen de voorgenomen overname wereldkundig te maken omdat er op de beurs volop in aandelen Pie Medical werd gehandeld en het vermoeden bestond dat sommige beleggers al op de hoogte waren van het plan van Philips.

De gewraakte handel in opties van Nutricia vond twee weken geleden plaats. Halverwege vorige week maakte het voedingsconcern bekend dat haar Britse grootaandeelhouder Unigate haar belang van 29 procent wilde verkopen. Het vermoeden bestaat dat beleggers op de hoogte waren van dat voornemen en zogenaamde 'putopties' kochten waarmee gespeculeerd wordt op een koersdaling. Als een aandeelhouder een groot pakket aandelen op de markt brengt, valt te verwachten dat de koers van het aandeel vanwege het toegenomen aanbod zal dalen. De dagen voor de bekendmaking door Nutricia werd op de optiebeurs abnormaal veel handel in dergelijke put-opties geregistreerd.

Het onderzoek naar mogelijk misbruik van voorkennis zal volgens de STE in de praktijk voortgezet worden door de afdeling compliance van de optiebeurs in samenwerking met het controlebureau van de effectenbeurs. Beide afdelingen opereren echter onder de vlag van de STE waardoor grotere bevoegdheden verkregen worden. Zo kunnen de beurscontroleurs nu inzage afdwingen in cliëntengegevens van banken en effectenhuizen. De STE heeft nog geen aangifte gedaan in de voorkenniszaak BolsWessanen die begin juli aan het licht kwam. Ook in dat fonds werd fors in opties gehandeld, een dag voordat het voedings- en drankenconcern onverwachts waarschuwde voor een drastische winstdaling. Volgens de woordvoerder liggen de “bevindingen” van het controlebureau van de beurs bij de STE, maar moet nog besloten worden, of er al dan niet aangifte gedaan gaat worden. Merkwaardig genoeg heeft de optiebeurs maanden geleden al aangifte gedaan van een vermoeden van misbruik van voorkennis bij BolsWessanen. Volgens de woordvoerder van de STE gaat het om dezelfde voorvallen, alleen bekijkt de toezichthouder wat er “aan de effectenkant” is misgegaan. Die gegevens zijn niet door de optiebeurs, maar door de effectenbeurs aangeleverd. Om de toenemende gevallen van misbruik van voorkennis aan te pakken overlegt de STE sinds een jaar regelmatig met justitie, de Economische Controle Dienst (ECD) en het controlebureau van de effectenbeurs over lopende fraudezaken in de effectenwereld.

    • Jaco Alberts