Nieuw overslagsysteem NS voor chemie

ROTTERDAM, 23 NOV. In de Rotterdamse Botlek heeft NS Cargo gisteren twee overslaginstallaties voor (petro)chemische produkten in gebruik genomen bij de tankopslagbedrijven Paktank en Van Ommeren. Hiermee is een investering gemoeid van 25 miljoen gulden. Met deze computergestuurde installaties is het mogelijk om zeer snel, binnen acht uur, complete treinen te laden of te lossen. De twee Rail Chemie Centers, zoals ze zijn genoemd, bieden de haven van Rotterdam jaarlijks 1,5 miljoen ton extra capaciteit voor het transport van bulkchemie. De installaties voldoen aan strenge veiligheidseisen en circa 20 procent van de totale investering is gericht op milieuhygiënische voorzieningen.

Ed. P.J. Smulders, directeur van NS Cargo, ziet deze installaties als “een begin van een veranderd bedrijf”. Voor 50 treinen zijn al vaste orders binnen, en zowel bij Van Ommeren als bij Paktank wordt nu één trein per dag afgehandeld. Ook voor de Rotterdamse haven zijn deze installaties van belang om meer lading aan te trekken, aldus Smulders, omdat “nu nog miljoenen tonnen per jaar deze haven voorbijvaren”. Volgens de directeur van NS Cargo “reikt de markt verder dan Duitsland”. Er kunnen ook klanten worden geworven in Zwitserland, Tsjechië en in andere Oosteuropese landen.

Bij Van Ommeren zijn in eigen huis wel discussies gevoerd over deze nieuwe installatie, omdat het bedrijf zelf met tankers op de Rijn vaart. Maar volgens Dirk van Slooten, directeur van de terminal Botlek van Van Ommeren, kunnen nu ook de niet-watergebonden bestemmingen worden bediend.

Op de twee sporen kan op elk spoor een trein van 20 wagons worden gelost of geladen, waarbij de laadcapaciteit 300 kubieke meter per uur bedraagt. In een wagon kan gemiddeld 60 ton, waarmee het totaal per trein neerkomt op 1.200 à 1.400 ton.

Het laden en lossen gebeurt door twee man in een controlekamer vanachter beeldschermen. De operator hoeft niet meer boven op de wagon te klauteren om de vulpijp precies in het mangat te manoeuvreren.

De dampen die vrijkomen worden afgezogen, gekoeld tot min 40 graden Celsius, en het aldus verkregen condensaat wordt verzameld in een aparte tank van 30 kubieke meter. Van de dampen wordt 98 tot 99 procent aldus verwerkt. Ook is er een vloeistofdichte bak aangebracht waarin, bij een storing, desnoods de inhoud van twee volle wagons kan worden opgevangen.