Naar Amerikaans voorbeeld; Tokio: orgaan om bankcrisis te bezweren

TOKIO, 23 NOV. Japan gaat een speciale organisatie opzetten om het probleem van de slechte leningen op te lossen, zo maakte het ministerie van financiën gisteren bekend.

Als voorbeeld dient de Amerikaanse 'Resolution Trust Corp.' die in 1989 de crisis bij de Amerikaanse spaarbanken moest oplossen.

Aanleiding voor het besluit is de crisis rond de Kizu Krediet Associatie, die in augustus failliet ging. Aanvankelijk was uitgegaan van een verlies van 600 miljard yen bij Kizu, maar nader onderzoek heeft een totaal aan verliezen van 960 miljard yen (9,6 miljard dollar) aan het licht gebracht. Het ministerie en de centrale bank achten het onmogelijk om dit verlies met het huidige systeem van kredietverzekering te dekken.

Het ministerie wil nu de Tokio Kyodo Bank, die in januari werd opgericht voor de liquidatie van twee andere krediet associaties, omvormen tot een organisatie die in ieder geval de komende vijf jaar de liquidatie van failliete financiële instellingen moet uitvoeren. Begin volgend jaar zal de regering aan het parlement een wet van deze strekking voorleggen, waarna zo snel mogelijk met de uitvoering zal worden begonnen.

Voor de liquidatie van Kizu alleen al zal de nieuwe organisatie ten minste 1 biljoen yen (10 miljard dollar) nodig hebben. Het bestaande Krediet Verzekeringsbedrijf zal het wettelijke maximum van 500 miljard yen, de helft van de benodigde som, op tafel leggen. Het ministerie wil de overige fondsen verkrijgen door de aangesloten instituten om verhoogde krediet verzekeringspremies te vragen. Daarnaast zal het ministerie instituten die nauwe banden met Kizu hadden, aanspreken voor fondsen.

Eén van deze instituten, de Sanwa Bank, heeft gezegd mee te zullen werken aan de operatie. Maar twee andere banken met nauwe relaties met Kizu, de Tokai Bank en de Lange Termijn Krediet Bank, hebben gezegd geen extra geld voor de liquidatie neer te willen leggen. Het nieuwe management van Kizu heeft ook voormalige topfunctionarissen opgeroepen hun privévermogen beschikbaar te stellen, terwijl het tegelijkertijd juridische stappen tegen hen overweegt.

Minister van financiën Masayoshi Takemura zegt geen geld uit de schatkist te willen gebruiken voor de liquidatie van Kizu. Maar hij gaf tevens aan dat dit in de toekomst wel een optie blijft bij het oplossen van het probleem van de oninbare leningen bij Japan's financiële instituten. De centrale bank blijft Kizu voorlopig van fondsen voorzien die het nodig heeft bij het nakomen van de verplichtingen, aldus functionarissen. Met name de Verenigde Staten menen dat Japan begrotingsgeld moet uittrekken om de bankencrisis te bezweren. Washington bekijkt de problemen met de Japanse banken met argusogen, vooral sinds bij de Amerikaanse vestiging van de Daiwa-bank door toedoen van een speculant ruim een miljard dollar werd verloren.

“Er zijn veel zaken die we moeten overdenken”, zei minister Takemura gisteren, “Ik vraag me af waarom de autoriteiten de verslechtering van de situatie bij Kizu niet konden ontdekken om passende maatregelen te nemen.”

    • Hans van der Lugt