Ingrijpende wijziging polissen voor schade

DEN HAAG, 23 NOV. De polissen voor aansprakelijkheidsverzekeringen moeten ingrijpend gewijzigd worden. De schadelast van claims voor milieuschade, beroepsziekte en produktaansprakelijkheid wordt anders voor verzekeraars onbetaalbaar.

Dat heeft Het Verbond van Verzekeraars vanmorgen in Den Haag bekendgemaakt. De leden van de branchevereniging voor verzekeraars moeten polissen voor bedrijven en vrije beroepen aanpassen zodat sluimerende risico's uit het verleden beheersbaar worden.

Een sterke toename van schadevergoedingen in de medische sector, voor beroepsziekten en voor milieu heeft van het verzekeren van aansprakelijkheid binnen vijf jaar een verliesgevende activiteit gemaakt. De winstmarge van vijf procent die de ruim honderd Nederlandse verzekeraars op dit gebied in 1989 behaalden is omgeslagen tot een verlies van vijf procent op de betaalde premies in 1994. Volgens J. Six van het Verbond zijn de ingediende claims “het topje van de ijsberg”. “Van onder het opppervlak is nog een grote hoeveelheid schade op komst.”

Volgens Six wordt het slachtoffers steeds eenvoudiger gemaakt juridisch aan te tonen dat een bedrijf aansprakelijk is voor geleden schade. Bovendien dienen slachtoffers eerder een schadeclaim in en laten zij zich daarbij professioneel adviseren. Tenslotte slagen medici er steeds beter in verband aan te tonen tussen medische klachten en blootstelling aan schadelijke stoffen in het verleden.

Verzekeraars bieden nu een zogenoemde loss occurence-dekking. Dit betekent dat schade die tijdens de looptijd van een polis is ontstaan soms twintig of dertig jaar later moet worden vergoed door de verzekeraar waarbij destijds een verzekering is afgesloten. In de toekomst moeten verzekeraars volgens het Verbond een loss occurence-dekking geven. Dit betekent dat een verzekeraar alleen verantwoordelijk is voor claims die gedurende de looptijd van een polis worden ingediend. “Zo blijven verrassingen de verzekeraar bespaard”, zegt Six.