ING Bank: het goede doel vanuit de luie stoel

ROTTERDAM, 23 NOV. De ING Bank wil haar klanten binnen een jaar de mogelijkheid bieden om per telefoon automatisch geld over te maken aan een goed doel. “De gever hoeft dan niet met een machtigingskaart naar de brievenbus te lopen, maar kan vanuit zijn stoel aan het goede doel geven”, zegt een ING-woordvoerder. Op dit moment doet de ING een proef op de commerciële zender voor dagtelevisie Euro 7. Bij een campagne van het Reumafonds verschijnt dan bijvoorbeeld een 06-nummer in beeld. Om een gift te doen, moet de kijker dit nummer bellen. Een automatische stem van het voice-respons-systeem vraagt hem dan zijn bankrekeningnummer, zijn postcode en het gewenste bedrag in te toetsen. Misbruik is volgens een woordvoerder van de ING niet uitgesloten. Daarom kan vanaf een bankrekeningnummer maar een keer een bedrag worden overgemaakt en kan het bedrag maximaal 250 gulden bedragen. Maar omdat de beller alleen geld kan overmaken naar een goed doel, en niet naar zijn eigen rekening, verwacht de ING dat het misbruik “beperkt zal blijven tot enkele pesterijen”. Een telefoontje naar de bank is volgens hem voldoende om een ongewenste overschrijving weer ongedaan te maken.

Directeur M. Wester van de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving is “buitengewoon geïnteresseerd” in deze manier van collecteren. “Een direct mail de deur uitdoen is redelijk kostbaar. Ongeveer een rijksdaalder per brief. Bovendien is de respons vaak gering.” Voor het 'telecollecteren' ziet Wester vooral mogelijkheden in combinatie met regionale en lokale televisie. “Die staan dichter bij de mensen en de zendtijd is goedkoper.”