Hongersnood

Volgens Amartya Sen heeft er nog nooit een hongersnood plaatsgevonden in een democratie (NRC Handelsblad, 11 november). Helaas voor de heer Sen is dat niet waar.

In de jaren dertig tijdens de grote crisis leden veel Amerikanen honger. Men schopte de mensen als honden weg als ze probeerden doorgedraaide melk in te zamelen. Weliswaar leidde deze wantoestand tot een politieke omwenteling die Franklin Delano Roosevelt aan de macht bracht, maar ik ben de mening toegedaan dat Sen toch oorzaak en gevolg verwisselt. Waar geen hongersnood plaatsvindt kan men zich de luxe van de democratie veroorloven. De schrijnende en vaak hardnekkig ontkende opleving van de armoede in Midden- en Oost-Europa na de democratische omwenteling bevestigt eens te meer mijn indruk.

    • Amand Keultjes