Harry Lockefeer

Oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, Harry Lockefeer, is benoemd tot hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lockefeer treedt op 1 april 1996 in dienst als opvolger van prof. Max Snijders, die dan met emeritaat gaat. Lockefeer zal zijn werkzaamheden als hoogleraar (twee dagen in de week) combineren met zijn functie als stafdirecteur bij PCM Uitgevers in Amsterdam. Hij zal zich vooral bezighouden met de nieuwsgaring, -selectie en -presentatie. De sectie journalistiek is onderdeel van de vakgroep geschiedenis van de faculteit letteren van de universiteit. Lockefeer is sinds 1965 verbonden aan de Volkskrant, eerst als sociaal-economisch redacteur en van 1982 tot begin 1995 als hoofdredacteur. Sinds 1 maart is hij stafdirecteur bij PCM.