Grafiek

De buitenlandse handel van Westeuropese landen lijkt meer onderhevig aan regionalisering dan aan globalisering. Bijna driekwart van de handel in goederen van Westeuropese makelij vindt zijn bestemming binnen de regio. Dit blijkt uit het vorige week door de Wereldhandelsorganisatie gepubliceerde rapport International Trade 1995: Trends and Statistics. In West-Europa en Noord-Amerika bleef het aandeel van de intra-regionale handel tussen 1990 en 1994 bijna gelijk. In het voormalig oostblok daalde dat aandeel in deze periode met eenvijfde. De economische hervormingen, het opheffen van de Comecon en het achterblijven van de produktie zorgden voor een verandering in het handelspatroon. In Azië werd de handel binnen de regio juist gestimuleerd door de aanwezigheid van sterk groeiende economieën.

Een steeds groter deel van de produktie wordt verhandeld. In 1995 groeit het volume van de wereldhandel naar verwachting met 8 procent, terwijl de groei van de produktie wereldwijd iets minder dan 3 procent bedraagt. Sinds de Tweede Wereldoorlog groeide de wereldhandel met een factor 14, de produktie slechts met een factor 5Volgens de Wereldhandelsorganisatie is het instorten van de internationale handel, zoals in de jaren dertig gebeurde, door de regels van de GATT nu onmogelijk.

    • Kim Wannet