Gezin

Wim Peeters van de Nederlandse Gezinsvereniging heeft zijn mening gegeven over de verantwoordelijkheid van mensen met kinderen (NRC Handelsblad, 17 november). Dat die groot is wil ik niet bestrijden. Nog afgezien van de verdachtmaking van vrouwenemancipatie deugt zijn betoog echter niet.

Wie beweert dat een bepaalde constellatie de enige is waarin een kind kan opgroeien tot vrij mens, beperkt bij voorbaat ieders vrijheid.

    • Lyda Verstegen