Geheugen

Op 9 november verklaarde minister Sorgdrager van justitie tijdens een hoorzitting van de commissie-Van Traa met de hand op het hart zich niet te kunnen herinneren, dat de Haagse hoofdofficier van justitie, Blok tegenover haar melding had gemaakt van de doorlevering van een bepaalde hoeveelheid soft-drugs. De voorzitter verzuchtte daarop een probleem te hebben, omdat de heer Blok in een eerder gehouden hoorzitting met stelligheid verklaard had melding van het gebeurde gemaakt te hebben.

Het is meer voorgekomen, dat het geheugen van hoogst achtenswaardige personen hen in bijzondere omstandigheden op onverklaarbare wijze in de steek heeft gelaten of bedrogen. Een interessant voorbeeld daarvan is hetgeen L.J. Giebels in zijn kortgeleden verschenen proefschrift 'Beel' schrijft over een bepaalde fase van de kabinetsformatie (Steenkamp) in 1971: “Beel maakt in zijn formatiedossier van '71 over de thans volgende weken melding van afwisselende gesprekken met de koningin en met Steenkamp ...”. In een voetnoot meldt Giebels: “Merkwaardigerwijs kan Steenkamp zelf zich van deze telefoongesprekken - volgens Beels aantekeningen vijf in totaal - niets herinneren, terwijl ze in Steenkamps eigen aantekeningen over de kabinetsformatie 1971 ook niet voorkomen (mededeling Steenkamp 4 januari 1994)”.

    • Herman de Ru