Europa (2)

In NRC-Handelsblad van 18 november doen de Europarlementariërs Dankert en Oostlander verslag van het gebrek aan macht van het Europees Parlement (EP).

Vooral de beperkte bevoegdheden speelt het EP volgens beiden parten. Echter, hoe kan het dan verklaard worden dat het budgetrecht nooit wordt aangewend, hoewel daartoe alle aanleiding is. Het Europese financiële wanbeleid wordt al decennia door het Europees Parlement goedgekeurd. Tevens sancioneert dit parlement keer op keer besluiten van de Europese ministers en regeringsleiders, die juist niet tegemoet komen aan de eisen van het parlement. Elk parlement heeft voor zijn bevoegdheden moeten knokken. Het Europees Parlement doet dit echter niet, integendeel, het stemt in met zijn eigen figurantenrol. Dat het Europees Parlement niet functioneert en de perspectieven op lange termijn ook somber zijn, ligt dan ook niet in de eerste plaats aan het aantal bevoegdheden, maar aan het ontbreken van een draagvlak voor Europese politiek.

Voor de Europese burgers is het inmiddels zorgwekkend dat nauwelijks concrete stappen zijn genomen om de EU democratisch te maken. Wat dat betreft hebben de burgers alle reden argwanend de ontwikkelingen naar een politieke en monetaire unie te volgen.

    • Maarten Koning