Europa (1)

In zijn artikel over de noodzaak van een snelle invoering van de ECU stelt Alman Metten dat de burgers van de EU-landen bedrogen uit zullen komen als invoering van de ECU verdere vertraging oploopt (NRC Handelsblad, 15 november).

Helaas voor Metten verscheen in dezelfde krant een kleiner artikel waarin melding werd gemaakt van de onregelmatigheden, fraude en verspilling in de begroting van de EU. Op een totale begroting van 140 miljard gulden weten - dezelfde Europarlementariërs die om het vertrouwen van de burger vragen ten aanzien van de invoering van de ECU - het klaar te spelen om de EU-begroting waarvan slechts 76 procent verantwoord kan worden goed te keuren. Voor de uitgave van meer dan 33 miljard gulden kan door het EU geen sluitende verklaring worden gegeven!

Zolang Europese Commissie, Europees Parlement en de afzonderlijke lidstaten niet in staat zijn financiële orde op zaken te stellen in Brussel zullen burgers zich bedrogen blijven voelen en zullen zowel nationale parlementen als het Europese Parlement voor een welhaast onmogelijke opgave staan om het vertrouwen van diezelfde burgers te winnen voor het invoeren van de ECU. Wie gezien de financiële onkunde van de EU en het onvermogen van het Europese parlement daaraan iets te doen durft spreken van een versnelde invoering van de ECU, heeft wel erg veel boter op zijn hoofd.

    • Willem Manneke