Einde van huursubsidie voor 122.000 huurders

DEN HAAG, 23 NOV. Ongeveer 122.000 huurders raken in 1997 hun individuele huursubsidie kwijt als het plan van staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) doorgaat om strenger te kijken naar hun eigen vermogen.

De bewindsman noemde dit cijfer gisteren in de Tweede Kamer. Op dit moment ontvangen circa 900.000 huishoudens huursubsidie. Tommel maakte eind vorige week zijn plannen bekend, die voor een aantal groepen - minima, grote gezinnen en sommige ouderen - een financiële vooruitgang betekenen. De staatssecretaris was echter ook gebonden aan een afspraak uit het regeerakkoord van het kabinet-Kok om 200 miljoen op de huursubsidie te bezuinigen. Dat bedrag heeft hij vooral gevonden via een aanscherping van de zogenoemde vermogenstoets.

Alleenstaanden met een eigen vermogen van meer dan 28.000 gulden en andere huishoudens met een vermogen van meer dan 56.000 gulden verspelen daardoor vanaf 1997 het recht op huursubsidie. Nu liggen deze grenzen veel hoger. Pas wanneer iemand vermogensbelasting moet betalen, komt hij niet in aanmerking voor huursubsidie. Voor alleenstaanden onder de 27 jaar gaat dat in bij een eigen vermogen van 80.000 gulden, voor een oudere alleenstaande geldt nu een grens van 127.000 gulden en voor gehuwden van 160.000 gulden.

Het staat nog niet vast of de voorstellen van Tommel ongewijzigd de Tweede Kamer zullen passeren. De PvdA zet vraagtekens bij de vermogenstoets als daarvan bijvoorbeeld bejaarden die zelf in een pensioenregeling hebben moeten voorzien, het slachtoffer worden. Volgens Tommel is het aantal 65-plussers dat bij een aangescherpte vermogenstoets de huursubsidie verliest, relatief vrij groot. Ook de VVD heeft twijfel over de strengere vermogenstoets, vooral omdat de controlekosten hiervan op een relatief hoog bedrag worden geraamd: 60 miljoen gulden.