Coalitie: herziening ziektewet is mogelijk

DEN HAAG, 23 NOV. De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zullen de privatisering van de Ziektewet herzien als die leidt tot onbedoelde gevolgen. Dit bleek gisteravond bij het debat in de Tweede Kamer over de Ziektewet.

Het kabinet wil werkgevers verplichten om hun personeel bij ziekte gedurende maximaal 52 weken zeventig procent van het loon door te betalen. Zij kunnen zich tegen de financiële risico's hiervan indekken bij particuliere verzekeringsmaatschappijen. De coalitiepartijen verklaarden zich akkoord met de kabinetsplannen. De hele oppositie wijst die plannen af. Kamerlid K. Adelmund (PvdA) liet bij het debat blijken dat ze het niet eens is met de voorstellen van het kabinet, maar dat ze is gebonden aan het regeerakkoord. “Ook ik wil liever een loondoorbetalingsverplichting van 26 weken”, aldus Adelmund. De PvdA-woordvoerster is bang dat de wetsvoorstellen van staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) ertoe zullen leiden dat werkgevers alleen nog maar gezonde werknemers aannemen. Bovendien vreest ze een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen zieke en gezonde werknemers en meer flexibele arbeidscontracten.

Uitzendkrachten en andere flexibele werknemers worden bij ziekte niet doorbetaald door de werkgever maar blijven onder de oude Ziektewet vallen. De hoofdreden waarom Adelmund toch akkoord gaat met de voorstellen is “dat hoogte en de duur van de uitkeringen worden gehandhaafd”.

Adelmund wil een evaluatie “vanaf het moment dat de nieuwe wet in werking treedt”. “De wet is bedoeld om mensen dezelfde uitkering te geven en werkgevers een financiële prikkel tot preventie, reïntegratie van zieke werknemers en het zorgvuldig omgaan met mensen. Als de wet zo niet werkt moeten we in de Kamer bijstellingen plegen”, aldus Adelmund. Ze kreeg hiervoor de steun van D66 en VVD.

Net als Kamerlid A. Schimmel (D66) eist Adelmund in elk geval “een scherpe evaluatie na 26 weken”. De garantie dat de werknemers er bij ziekte geen cent op achteruit gaan, moet volgens Adelmund ook gelden voor werkgevers. Anders dan de PvdA is de VVD wel voorstander van lagere uitkeringen bij ziekte. “Wij willen dat werknemers ook een financiële prikkel krijgen om minder ziek te zijn”, aldus Kamerlid Van Hoof (VVD). Hij pleitte voor “de mogelijkheid om minder dan 70 procent van het loon door te betalen, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon”.

De oppositie ageerde gedurende het debat fel tegen de kabinetsvoorstellen. “Onder protest beginnen we aan de behandeling van dit voorstel”, zei Kamerlid A. Bijleveld (CDA). Het CDA en de andere oppositiepartijen willen eerst inzicht in een voorlopig rapport van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV). In dit rapport worden de resultaten geëvalueerd van de vorige herziening van de Ziektewet, twee jaar geleden. Volgens de artsenorganisatie KNMG zou hieruit blijken dat de privatisering van de Ziektewet (afhankelijk van de grootte van de onderneming) die toen is doorgevoerd al zoveel effect heeft gehad dat verdere privatisering tot 52 weken onnodig is. Bovendien leidt privatisering volgens het rapport tot een tweedeling in de maatschappij en maakt het de reïntegratie van arbeidsongeschikten moeilijker. Linschoten zei dat er pas sprake is van een definitief rapport als dit is afgerond en gepubliceerd.