Auto-anarchie

We draaien maar om de hete brij en laten ons nog steeds verleiden om oplossingen aan te dragen, die de oorzaak van het probleem niet aantasten. Nu weer de vluchtstrook: een middel tot aantrekking van meer verkeer en onveiligheid, terwijl het tegengestelde beoogd wordt.

Een contigentering van het (personen-)autogebruik leidt tot een onmiddellijke verlichting van de verkeersdrukte, dwingt tot carpoolen en tot gebruikmaking van het openbare vervoer, vermindert de milieu-vervuiling en de noodzaak van aanleg en verbreding van wegen. Contigentering? Ja, een beperking door elke werkdag bijvoorbeeld 20 procent van het autopark het recht te ontzeggen met de auto op de weg te verschijnen. Op basis van de autonummers kan voor iedere werkdag een (vast) blok van auto's met 'huisarrest' worden bepaald.

Het idee is verre van nieuw, maar wel actueel. Het vereist de afweging tussen discipline in persoonlijke vrijheid en de beteugeling van - nog steeds toenemende - auto-anarchie. Is er 'paarse' durf?

    • A. Meeuwis