Ambtenaren

'Salarissen ambtenaren lopen steeds verder uiteen', meldt NRC Handelsblad (16 november). Om deze kop te staven is een lijngrafiek opgenomen met daarin het salarisverloop van een leraar basisonderwijs, een leraar voortgezet onderwijs en een politie-agent. Daaruit blijkt dat een politie-agent in salaris (fors) achterblijft bij een docent in het onderwijs.

Hier zijn echter appels met peren vergeleken, want de functies behelzen volstrekt verschillende werkzaamheden. In het bericht hadden net zo goed de salarissen van een pompbediende en een plastisch chirurg met elkaar vergeleken kunnen worden: ook dan is er een significant verschil!

Daarnaast zit er bij de grafiek nog een ander addertje onder het gras. De salariscurve voor de docent is gebaseerd op een carrièrepad van 25 jaar. De salariscurve voor de politiefunctie is gebaseerd op de aanname dat een politieman in 25 jaar tijd geen enkele promotie maakt. Indien in de grafiek een correcte vergelijking was gemaakt, namelijk binnen één en dezelfde salarisklasse, dan zou de onderlinge verhouding er volledig anders uitzien. Het maximum salaris (incl. toeslagen) is dan in het voordeel van de politie. Daarnaast bereikt de politiefunctionaris dit eindbedrag in een veel eerder stadium. Hierdoor ontstaat een hoger zogenaamd life-time-inkomen.

    • Drs. Ronald Lucardie