Zorginstellingen ongerust over privatisering wet

DEN HAAG, 22 NOV. Invoering van de geprivatiseerde ziektewet is op dit moment onaanvaardbaar. De wet bedreigt de toegankelijkheid van medische hulp en de vrije artsenkeuze.

Dit stellen de artsenorganisatie KNMG en andere instellingen in de gezondheidszorg. De organisaties hebben gisteren hun ongerustheid uitgesproken tegenover de Tweede Kamer, die het wetsontwerp vandaag zou behandelen.

De artsen vrezen dat het risico dat werkgevers lopen om de ziektekosten van verzuim te moeten betalen of zich daarvoor te moeten verzekeren, ertoe zal leiden dat zij het aantal aanstellingskeuringen verhogen. Dat is de afgelopen twee jaar na de gedeeltelijke privatisering ook al gebeurd. De KNMG noemt deze 'risicoselectie' ongewenst en dringt aan op een wet die de procedure van aanstellingskeuringen regelt.

Volgens de KNMG schaadt de nieuwe 'wet uitbreiding doorbetaling bij ziekte' de vertrouwensband tussen de bedrijfsarts en patiënt. De bedrijfsarts van de Arbo-dienst staat onder druk van verzekeraar en werkgever om de sociale begeleiding van zieke werknemers te verruilen voor louter controle, aldus de verontruste organisaties.

Ook vrezen de artsen dat werknemers van bedrijven die goed tegen verzuimkosten verzekerd zijn, sneller een beroep kunnen doen op medische hulp dan anderen. De KNMG wijst op het bestaan van zogenaamde bedrijvenpoli's en op voorkeursbehandelingen door zorgverzekeraars voor bedrijven die een collectieve verzekering afsluiten.

De KNMG vreest verder dat zieke werknemers gedwongen worden mee te werken aan een door de bedrijfsarts voorgestelde behandeling, meestal een operatie, die de werknemer snel in het arbeidsproces moet terugbrengen, maar die niet altijd de juiste is. KNMG-voorzitter J. Lanphen: “Mensen komen onder druk te staan om hun ziekte te laten behandelen door een operatie in plaats van meer tijd te geven aan de genezing. Dit leidt tot een medicalisering van de zorg.”

Volgens de Nationale Commissie Chronisch Zieken zullen vooral werknemers met een chronische aandoening de dupe worden van de wet. Uit onderzoek is volgens de commissie gebleken dat, in weerwil van afspraken die zijn gemaakt met de werkgeversorganisaties, het aantal medische keuringen sterk is gestegen. Het aantal afkeuringen zou zijn gestegen van 0,5 procent in 1991 tot 5 procent in 1993. Bestuurslid prof. H. Leenen van de commissie: “Chronisch zieken komen niet meer aan de bak. Ze worden uitgeselecteerd terwijl ze gewoon kunnen werken. Ik heb verschillende kleinere bedrijven gesproken die zeggen dat als ze een jaar moeten opdraaien voor de verzuimkosten, ze de chronisch zieken eruit gooien. Dat is verdomd oneerlijk.”

Volgens de Amsterdamse gezondheidskundige prof. dr. F. van Dijk worden veel Arbo-diensten opgekocht door verzekeraars. Die krijgen bovendien binnenkort de mogelijkheid werknemers te weren met gezondheidsverklaringen. Van Dijk: “Het wordt mogelijk om mensen massaal te weren. Dat zie je in de Verenigde Staten, waar rokers worden geweerd.”