Winstdaling VIB zet zich voort

Het vastgoedfonds VIB uit Zeist heeft in de eerste negen maanden van het jaar een netto winst behaald van 102 miljoen gulden tegen 107 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar, een daling van nagenoeg 5 procent. De inkomsten zakten in van 148 miljoen naar 143 miljoen. Over het eerste halfjaar gaf de winst al een achteruitgang van 5 procent te zien. De zwakke dollar blijft het fonds parten spelen.

De directie verwacht dat de netto winst per aandeel over geheel 1995 zal achterblijven bij de 142,8 miljoen gulden behaald over 1994, in welk jaar dit resultaat een daling liet zien van 5,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vorig jaar werd het vastgoedfonds Innovest samengevoegd met VIB en groeide de portefeuille van 1,6 naar 2,7 miljard gulden.