Winst Kondor Wessels stijgt naar 29 miljoen

ROTTERDAM, 22 NOV. Het bouw- en aannemingsconcern Kondor Wessels Groep NV heeft over het verslagjaar 1994/1995, dat begon op 1 juli 1994, een netto winst geboekt van 29,2 miljoen gulden op een omzet van 975 miljoen gulden.

De goede gang van zaken in de woningbouw in Berlijn is daar voor een belangrijk deel debet aan. Ten opzichte van het voorgaande verslagjaar steeg de omzet met 13,9 procent en de winst met 16,4 procent. De winst per aandeel nam toe van 4,53 gulden tot 5,23 gulden. Vergeleken met het gemiddelde in de branche komt Kondor Wessels daar met zijn rendement duidelijk boven, aldus een zeer tevreden Raad van Bestuur.

De moeizame situatie op de Nederlandse markt van de utiliteitsbouw wist Kondor Wessels op te vangen door de goede gang van zaken in de woningbouw. Daartoe heeft vooral ook de woningbouw in en rond Berlijn bijgedragen.

In het afgesloten boekjaar zijn de activiteiten in de sector bouw en vastgoedontwikkeling in Nederland procentueel sterker toegenomen dan in Duitsland. De omzet van de Nederlandse bedrijven van de Groep nam met 18 procent toe tegenover een toename van 6 procent bij de Duitse bedrijven.

De markt in Duitsland, en dan vooral die in de regio Berlijn, blijft voor de Groep een belangrijk afzetgebied. Maar doordat de markt in Berlijn inmiddels “volwassen” is geworden, aldus de Raad van Bestuur, zullen de autonome groeicijfers de komende jaren niet meer zo spectaculair zijn als in de afgelopen jaren. Met drie bedrijven ter plaatse beschouwt de Groep zich als een belangrijke speler op de woningmarkt in de regio Berlijn. De uitgangspositie voor de komende jaren wordt goed genoemd.

Naast de woningbouw in eigen ontwikkeling is Kondor Wessels in deze regio nu ook begonnen met opdrachten 'in bouwteam', waarbij derden als opdrachtgever fungeren. De Groep neemt daarbij zelf de planning en bouwcoördinatie voor haar rekening. Vanuit Berlijn worden ook de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa op de voet gevolgd.

Voor het verslagjaar 1995/1996, dat begon op 1 juli 1995, spreekt de Raad van Bestuur de verwachting uit dat de omzet en winst van de groep verder zullen stijgen. Gesproken wordt over een duidelijke stijging van de winst. Volgens de Schaal van Mock komt dat neer op een winststijging van 7 à 12 procent. Een stijging binnen dezelfde bandbreedte wordt verwacht voor de winst per aandeel.

Sinds de fusie medio 1990 heeft Kondor Wessels in die afgelopen vijf jaar de omziet zien toenemen van ruim 600 miljoen tot bijna 1 miljard gulden. De netto winst uit bedrijfsoefening steeg in die periode van circa 20 miljoen tot 29,2 miljoen gulden.