Van Mierlo wil 2.000 man; Leiders Europa blij met akkoord vrede in Bosnië

PARIJS/BONN, 22 NOV. Het vredesakkoord voor Bosnië is met instemming begroet door Europese leiders.

De Franse president Chirac noemde het “een beslissende stap naar vrede”. De Franse minister van buitenlandse zaken Hervé de Charette sprak daarentegen van een “fragiel akkoord”, waarbij de partijen “te goeder trouw” te werk moeten gaan om het met succes uit te voeren. De Britse premier Major zei dat Groot-Brittannië spoedig een begin zou maken met de organisatie van de conferentie die de uitvoering van het akkoord moet begeleiden.

De Duitse regering ziet het akkoord van Dayton als een “beslissende stap voor het herstel van de vrede” in geheel ex-Joegoslavië. Bondskanselier Helmut Kohl onderstreepte dat Duitsland en de Europese Unie hebben meegewerkt om zo'n akkoord mogelijk te maken. Hij deed een beroep op alle Serviërs, Kroaten en Bosniërs om te helpen de vredesovereenkomst in de praktijk inhoud te geven. De strijdende partijen zouden nu wapenbeheersingsbesprekingen moeten beginnen, de Duitse regering is bereid om daarvoor in Bonn als gastheer op te treden, zei hij. Duitsland, dat omstreeks een half miljoen vluchtelingen uit het vroegere Joegoslavië herbergt, wil ook een belangrijke rol spelen bij de wederopbouw van het oorlogsgebied.

Minister Volker Rühe van defensie herhaalde dat Duitsland “tot 4000 man” wil bijdragen aan de VN-vredesmacht die op de naleving van het akkoord moet gaan toezien. De Bundeswehr levert daarvoor geen gevechtstroepen maar alleen marine-, transport-, medische-, genie- en verbindingseenheden alsook Tornado-vliegtuigen, die voor waarneming en het uitschakelen van grond-luchtraketbases geschikt zijn. Voorzitter Newt Gingrich van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden beloofde gisteren dat het Congres hoorzittingen zal houden over het sturen van Amerikaanse troepen naar Joegoslavië voor de handhaving van het vredesakkoord. De Republikeinen hebben aangekondigd geen steun te geven aan uitzending van Amerikaanse troepen naar Bosnië. (AFP, Reuter, AP) Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) is “ontzettend blij” met het gisteren geparafeerde vredesakkoord voor Bosnië-Herzegovina. Hij heeft goede hoop dat het akkoord beklijft en vindt dat de NAVO-troepenmacht van 60.000 man zo snel mogelijk naar Bosnië moet worden gestuurd. Tijdens de ministerraad van vrijdag zal de Nederlandse deelname aan die troepenmacht aan de orde komen, kondigde de bewindsman aan. Hij vindt dat Nederland een bijdrage van 2.000 manschappen moet leveren.

De grote Kamerfracties zijn daarin terughoudend. CDA-woordvoerder De Hoop Scheffer wil een groot aantal zaken eerst “glashelder” hebben voordat tot troepenzending kan worden overgegaan: “Hoe zien het mandaat en de bevelsstructuur er uit? Is er een 'exit strategy' voor noodgevallen?” Blaauw (VVD) wil niet vooraan lopen bij deelname aan een implementatiemacht. “Eerst willen we weten waar we daar aan toe zijn.”