Van Abbe moet opnieuw beoordeeld

EINDHOVEN, 22 NOV. Staatssecretaris A. Nuis (Cultuur) had bij zijn besluit om het Eindhovense Van Abbemuseum niet op de rijksmonumentenlijst te plaatsen beter moeten luisteren naar de Bezwaarschriften Commissie. Deze commissie raadde in juni van dit jaar Nuis aan om zich bij zijn besluit te laten leiden door het in tweede instantie door zijn eigen adviesorgaan, de Raad voor het cultuurbeheer, uitgesproken oordeel dat het museum wel een monument is. “Hij had meer gewicht aan dat advies moeten hechten. Nu is op geen enkele wijze gebleken dat de staatssecretaris zich heeft gebaseerd op een inzichtelijke, duidelijke motivering. Mocht het tot heroverweging komen dan zal hij daar meer aandacht aan moeten besteden.”

Tot dat oordeel komt de Bossche rechtbankpresidente A.C.J. van Dooijeweert in het geding dat de gemeente Eindhoven had aangespannen om opheffing te krijgen van de schorsende werking inzake de monumentenwet. Dat wees Van Dooijeweert al eerder af, maar gisteren pas werd de volledige tekst van het vonnis bekend. Door dit alles, zo luidt het vonnis, is onvoldoende duidelijk gebleven welke waarden aan het gebouw kunnen en moeten worden toegekend. Daarom ook kan niet worden uitgemaakt of de eerdere beslissing van het gemeentebestuur om het Van Abbe niet als monument te verklaren op de juiste gronden is genomen.

Doordat er geen schorsende werking is verleend, kan de gemeente geen vergunning verlenen voor de verbouwing van het museum naar een ontwerp van architect Abel Cahen. Inmiddels heeft men de architect opdracht gegeven alternatieven te ontwerpen teneinde nog meer vertraging te voorkomen. Op 18 december moeten die alternatieven bij de gemeenteraad liggen.