Staf Walesa vecht uitslag Poolse verkiezingen aan

WARSCHAU, 22 NOV. De staf van Lech Walesa, die zondag de Poolse presidentverkiezingen verloor, vecht de uitslag van de verkiezingen aan. Volgens Walesa's medewerkers is er fraude gepleegd.

De woordvoerder van de verslagen president, Boguslaw Kowalski, zei gisteren dat het Poolse Opperste Gerechtshof bewijzen van verkiezingsfraude zullen worden overhandigd, samen met een verzoek de verkiezingen ongeldig te verklaren.

Walesa verloor de verkiezingen van zijn uitdager Aleksander Kwasniewski met een verschil van 600.000 stemmen, op een totaal van meer dan achttien miljoen uitgebrachte stemmen.

Kowalski zei over bewijzen te beschikken dat aanhangers van Kwasniewski onder de leden van kiescommissies grote aantallen stembiljetten voor Kwasniewski in de stembussen hebben gedaan. Ook hadden kiezers geklaagd dat op hun naam al een stem was uitgebracht toen ze zich bij de stembureau's vervoegden.

Bovendien moet het Opperste Gerechtshof volgens Kowalski actie ondernemen omdat Kwasniewski zou hebben gelogen bij de opgave van zijn persoonlijke bezittingen. Kwasniewski verzweeg daarbij de aandelen die zijn vrouw bezit bij een verzekeringsbedrijf. Hij zei later dat hij die aandelen had vergeten op te geven en stelde dat het om een “eerlijke vergissing” ging. Volgens Kowalski zou Kwasniewski tenslotte bij de invulling van zijn curriculum vitae hebben opgegeven dat hij zijn studie heeft voltooid, hoewel later is gebleken dat hij die voortijdig heeft afgebroken.

Op grond van de regels moet het Opperste Gerechtshof binnen twintig dagen na de verkiezingen klachten over het verloop ervan afhandelen. Als het hof tot de conclusie komt dat de klachten terecht zijn, wordt de uitslag van de verkiezingen ongeldig verklaard en volgen nieuwe verkiezingen. (Reuter)