Sloopvergunning voor Olympisch Stadion Amsterdam vernietigd

ROTTERDAM, 22 NOV. De Raad van State heeft een in mei 1992 door de stadsdeelraad Zuid afgegeven sloopvergunning voor het uit 1928 daterende Olympisch Stadion vernietigd. Het stadsdeel had zelf om de vernietiging gevraagd, omdat de omstandigheden waaronder de vergunning was verleend waren veranderd. Een woordvoerster van het stadsdeel bevestigde dit gisteren. Stadion-directeur O. Roffel heeft tot 1 juli de tijd om nieuwe plannen voor het bedreigde stadion te presenteren.

Het besluit het stadion te slopen viel op 13 mei 1992. De NV Olympisch Stadion, die plan na plan presenteert om het historische gebouw te behouden, tekende onmiddellijk beroep aan, waarna de Raad van State de vergunningverlening schorste. In september van dat jaar zette de Rijksdienst voor de Monumentenzorg het bouwwerk van architect Jan Wils op de lijst van beschermde monumenten. Volgens de woordvoerster ontstond daardoor - èn door het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan in 1995 - een geheel nieuwe situatie die een nieuwe sloopvergunning noodzakelijk maakt.

De stadsdeelraad en de gemeente willen op het stadionterrein 1225 huizen bouwen. In oktober besloot de gemeente Amsterdam toch de haalbaarheid te onderzoeken van een plan dat de renovatie van het stadion inhoudt, de aanleg van een atletiekbaan en de verplaatsing van voetbalclub AFC naar het Olympisch Stadion. Op de ruimte die AFC achterlaat, zou het stadsdeel Zuid dan de gewenste woningen kunnen bouwen. Met de restauratie van het stadion is twintig miljoen gulden gemoeid, waarvoor de financiering nog niet rond is.

Inmiddels zijn er twee nieuwe plannen ingediend. Het onderzoek naar alternatieven spitst zich toe op de vraag hoeveel woningen er kunnen worden gebouwd als het stadion behouden blijft en welke sportactiviteiten er mogelijk zijn. Voor elke woning die niet op de plaats van het stadion wordt gebouwd, moet 25.000 gulden extra aan grondkosten worden betaald.

Wethouder D. Stadig zei gisteren niet precies te kunnen zeggen hoeveel woningen er minimaal moeten komen. Als het er maar acht- of negenhonderd worden, zullen de “problemen wel heel erg groot worden”. Bij het onderzoeken van alternatieven stelt de gemeente verder als eis dat omwonenden geen overlast mogen hebben van in het stadion te houden activiteiten. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland moeten het bestemmingsplan goedkeuren. Dit gebeurt naar verwachting in februari.

Als in augustus het nieuwe Ajax-stadion, de Amsterdam Arena, wordt geopend, raakt het Olympisch Stadion de laatste vaste bespeler kwijt. Toch gelooft directeur Roffel nog steeds in het voortbestaan van het oude stadion. “Natuurlijk, dit is een monument van het grootste belang, het staat niet voor niets op de monumentenlijst. De architect Jan Wils heeft er zelfs een olympische medaille voor gekregen. Als Louis van Gaal zegt dat het wel mag worden afgebroken, dan is dat zijn mening.”

Volgens Roffel kan het stadion na renovatie nog dienen voor “sportbeoefening in de meest brede zin van het woord”. De stadion-directeur denkt onder andere aan schoolvoetbaltoernooien en atletiek-wedstrijden. “Kijk eens hoeveel mensen in Hengelo afkomen op de Adriaan Paulen-Memorial.” Roffel verwacht de financiering van de renovatie rond te krijgen, door de ruimtes onder het stadion te verhuren aan bedrijven.