Scherpe kritiek van arbeidsbureaus tegen wet-Melkert

DEN HAAG, 22 NOV. De arbeidsbureaus kunnen niet uit de voeten met het wetsvoorstel waarin minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) hun werkzaamheden wil regelen. Het voorstel bevordert de bureaucratie en verkleint de kansen van langdurig werklozen op een baan. Dit stellen de directeuren van Arbeidsvoorziening in een reactie op het wetsvoorstel, die zij gisteren de Tweede Kamer hebben doen toekomen.

“Het wetsvoorstel frustreert ons professionele opereren”, zei algemeen directeur Troost van het centrale bureau van Arbeidsvoorziening gisteren in een toelichting op de bezwaren. Het voorstel van Melkert is volgens hem het tegendeel van deregulering en decentralisatie.

De arbeidsbureaus vrezen vooral dat ze te weinig mogelijkheden krijgen ook anderen dan langdurig werklozen aan het werk te helpen. Volgens de directeuren moeten zij ook kansrijke werkzoekenden in hun cliëntenbestand hebben, willen ze voldoende vertrouwen en contacten met bedrijven kunnen opbouwen. Alleen op deze wijze, door de arbeidsbureaus 'draaggolfstrategie' genoemd, kunnen ze bij de bedrijven ook van tijd tot tijd met een langdurig werkloze aankomen, aldus de directeuren. Zij wezen erop dat de praktijk de waarde van dit beleid heeft bewezen. In 1990 hielpen de arbeidsbureaus 34.000 langdurig werklozen aan een baan, dit jaar zullen dat er ten minste 52.000 zijn.

Volgens betrokken Kamerleden kunnen de arbeidsbureaus deze strategie ook in de toekomst volgen. Het wetsvoorstel van Melkert voorziet weliswaar in een prestatiebudget dat de arbeidsbureaus specifiek aan groepen als langdurig werklozen moeten besteden, daarnaast blijft er een algemeen budget dat ze meer naar eigen inzicht mogen verdelen.

Volgens de arbeidsbureaus wil de minister zich te veel controle op hun werkzaamheden gaan uitoefenen. Het gevolg is, becijfert Troost, dat er zo'n 70 à 80 medewerkers moeten bijkomen voor het verrichten van puur administratieve werkzaamheden, ten koste van het personeel dat zich met de eigenlijke taak van arbeidsbureaus bezighoudt, directe bemiddeling voor werkzoekenden.